SLU-nyhet

Ladok ersätter SLU:s gamla utbildningsdatabas Slukurs.

Publicerad: 01 juni 2022

Ladok

Ladok ersätter SLU:s gamla utbildningsdatabas Slukurs.

 • Skillnaden med att jobba i Ladok i stället för Slukurs:
  • Kurser och kurstillfällen skapas i Ladok.
  • Program och programtillfällen skapas i Ladok.
  • Struktur/ramschema läggs in i Ladok.
  • Uppdragsutbildning läggs in i Ladok under rätt studieordning.
  • Kurspaket läggs in i Ladok. En mer detaljerad funktion än det som fanns i Slukurs.
  • Uppdragsutbildning läggs in i rätt studieordning i Ladok.

 • Kursernas litteraturlista flyttar in i Ladok från Slunik. Den visas som tidigare på kurstillfällets sida på webben.

  Så här lägger du in kurslitteraturlista

 • Kursteam flyttar in i Ladok från Slunik. Kursledare, administratör och examinator anges i Ladok och visas på kurssidan samt ger behörighet till kurstillfällets Slunik och Evald.
  Så här lägger du in kursteam

Slukurs

 • Slukurs sätts i läsläge, dvs. verksamheten kan fortfarande logga in men endast se informationen utan möjlighet att redigera den. Databasen kommer att leva kvar bl.a. för att ha tillgång till information på gamla kurser och tillfällen.

Slunik

 • Kurslitteraturlistan flyttar till Ladok. Skapade litteraturlistor visas i Slunik men går inte längre att redigera. Du kan i Slunik kopiera texten, göra ändringar och sedan klistra in den i Ladok. Då kommer den nya texten att ersätta texten från Slunik.

 • Behörighetshanteringen till Slunik och funktionaliteten för kursteam och ändras. De personer som läggs in som kursledare, administratör och examinator på kurstillfället i Ladok får automatiskt administratörsbehörighet i Slunik. Sedan kan de lägga till fler administratörer i Slunik om så önskas.

Evald

 • Behörighetshanteringen till Evald ändras. De personer som läggs in som kursledare, administratör och examinator på kurstillfället i Ladok får automatiskt administratörsbehörighet i Evald. Sedan kan de lägga till fler administratörer i Evald om så önskas.

Kurssidor på webben

 • Kurssök och kurssidor på webben börjar hämta sin information från Ladok i stället för Slukurs.

Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.