Ladok kursteam

Senast ändrad: 29 februari 2024

Kursteam är samlingsnamnet för kurstillfällets kursledare, administratör och examinator. Kursteam läggs in på kurstillfällen.

Varför ska man lägga in kursteam?

 • De visas på kurstillfällets sida. Kursledare, administratör och examinator blir klickbara länkar för att skicka mail. Underlättar för studenter som vill komma i kontakt.

 • Ger administratörsbehörighet till Slunik och Evald för kurstillfället. Alla med behörighet till kurstillfället i Ladok kan alltså ändra behörigheterna till Slunik och Evald.

Behörighet till Ladok

Det krävs berhörigheten "SLU kursledare" eller "SLU administratör grund- och avancerad" i Ladok för att hantera hantera kursteamet. Om du inte har någon av de behörigheterna behöver du beställa behörighet i Ladok.

Lägga in kursteam

Kursledare och administratörer

 • Gå till ”Utbildningsinformation” och välj rätt flik ”Kurs grundnivå, "Kurs avancerad nivå" eller "Kurs forskarnivå”
 • Gå till fliken ”Kurstillfälle”. Sök fram kurstillfällen på kursen.
 • Klicka på det kurstillfälle du ska lägga in kursledare, administratör eller examinator på.

 • Klicka på tilläggsuppgifter.

 • Scrolla tills ni hittar fälten för Administratör, Examinator och Kursledare och lägg in e-postadressen för varje roll.
  Använd personliga SLU-epostadresser och se till att stava rätt annars kommer de inte att kunna logga in i Slunik och Evald.

  OBS!
  Om man vill ta bort någon från Ladok kursteam behöver man skriva ett "-" (bindestreck) i fältet för att namnet ska försvinna på kurssidan. Det funkar inte om man bara lämnar det tomt.