Beställ behörighet i Ladok

Senast ändrad: 04 mars 2024

Vilken behörighet behöver jag?

För att veta vilken behörighet du behöver kan du först läsa informationen på sidan Behörighet

Sök behörighet i Ladok

 • Gå till hemsidan https://www.start.ladok.se.
 • Klicka på "Välj lärosäte" för att logga in och sök fram SLU.

 • Logga in med ditt SLU-konto. Har du ingen användare sedan tidigare, skapas det första gången du loggar in i systemet.

 • Inne i Ladok, klicka på ditt namn.
 • Klicka sedan på "Mina inställningar".

 • I på Mina inställningar, klicka på fliken "Behörigheter".

 • Välj den institution du ska ha behörighet på.

 • Klicka sedan på knappen "Beställ behörigheter".
 • Välj den behörighet du behöver, t.ex. "SLU Kursledare".

 • Klicka på "Lägg till".
 • Klicka sedan på "Beställ behörigheter".
 • I Mina inställningar och fliken "Behörigheter" syns nu dina beställda behörigheter och vilket tillstånd ansökan är i.

 • När behörigheten är godkänd ändras tillståndet till Aktiv.