Ladok - Behörighet

Senast ändrad: 25 april 2024
Ikon-behörigheter

Här kan du läsa om behörigheter till Ladok.

Vilken behörighet ska du söka?

Innan du beställer din behörighet behöver du ta reda på vilken behörighetsprofil du tillhör. Meddela administratören för Idis på din institution vilken behörighet du ska ha. Den uppgiften ska även läggas in i Idis.

Särskilda regler gäller för att lägga in resultat och examinera. Se nedan.

Beskrivning behörighetsprofiler

Tänk på att söka en behörighetsprofil som innehåller det du jobbar med. En profil innehåller flera systemaktiviteter som behövs för dina arbetsuppgifter. Ex. alla behörigheter innehåller läsbehörighet. Då behöver du inte söka administratör institution + läsbehörighet. Du klarar dig oftast med en behörighetsprofil. De behörighetsprofiler du ska söka börjar på SLU följt av profilnamnet.

SLU Administratör institution

Administrerar grund och avancerad nivå. 1.
Hantera litteraturlistor och kursteam

SLU Administrera aktivitetstillfällen

Lägga in aktivitetstillfällen på annan institution om man är medansvarig institution

SLU Administratör medansvarig institution

Institutionen måste finnas som medansvarig i kursplanen för kursen det gäller

SLU Antagning centralt

Antagning av studenter 1.

SLU - Attestant

Ska attestera, examinera på kurser. 2.

SLU Examen centralt

Utfärdar examensbevis och kursbevis

SLU Fakultetshandläggare centralt

Lägga in och besluta om kurs- utbildningsplaner och kurs och programtillfällen 1.

SLU Forskarnivå handläggare

Antagning doktorander m.m.

SLU Forskarnivå administratör

Administrerar forskarnivå. Kurser, aktivitet försörjning m.m.på institution 1.

SLU Forskarnivå handledare

Handledare (biträdande handledare) på forskarnivån

SLU Forskarnivå huvudhandledare

Huvudhandledare på forskarnivån

SLU Integration läsa

IT-personal läsa om kopplingar mellan våra administrativa system

SLU Integration skriva lokalt

IT-personal åtgärda kopplingar mellan våra administrativa system

SLU Internationell koordinator

Administrerar in- och utresande studenter 1.

SLU IT-stöd

IT-personal. First line support.

SLU ISR

Institutionsstudierektor. Kan se utbildningsinformation och ska även ha behörighet för tillgodoräknanden.  5.

SLU Kursledare

Kursledare som ska skapa aktivitetstillfällen och resultatnoteringar på kurs.
Hantera litteraturlistor.

SLU Läsbehörighet

Läsa information om studenter

SLU Mobilitet

Antar in och utresande studenter

SLU PSR

Programstudierektor. Kan se utbildningsinformation och ska även ha behörighet för tillgodoräknanden. Fakulteten godkänner behörigheten  4.

SLU Resultat resultatrapportör

Lärare motsvarande som lägger in resultat på kurser. Ska inte attestera på kurser. 3.

SLU Servicecenter

Personalen i våra servicecenter. Skriva ut intyg m.m.

SLU Studievägledare

Läsa information om studenter

SLU Studieavgifter

Hanterar fakturor m.m. på betalande studenter från länder utanför EES

SLU Tentamen/ aktivitetstillfällen

Tentamenssamordnare som ska administrera aktivitetstillfällen

SLU Tillgodoräknande

Har hand om hela processen för tillgodoräknade av hel kurs

SLU Uppföljning – läsa och spara egen utsökning

För fakultetsekonomer och planeringsavdelningen

  1. Måste finnas i Idis med ’utbildningsregistreringsrollen’

  2. Måste finnas i Idis med ’examinatorsrollen’

  3. Måste finnas i Idis med roll ’undervisande personal på grund- och avancerad nivå’

  4. Måste finnas i Idis med ’PSR rollen’

  5. Måste finnas i Idis med ’Institutionsstudierektor för grund- och avancerad nivå’

Beställ behörighet

Så här beställer du behörighet i Ladok

För resultatrapportering och attestering i Ladok

Det finns ett antal administrativa roller i Idis. Rollen du behöver måste först finnas i Idis innan behörigheten kan läggas in i Ladok.

T.ex. för att få lägga in resultat i Ladok måste du ha rollen ’Undervisande lärare på grund- och avancerad nivå' i Idis och för att få attestera i Ladok måste du ha rollen 'Examinator' i Idis. Läs mer under “Beskrivning behörighetsprofiler” här ovan.

På varje institution finns det någon som är katalogansvarig i Idis. Katalogansvarig ska lägga in rätt roll för de personer som tex. ska kunna lägga in resultat, respektive attestera (examinera) på kurser. Tänk på att en examinator kan ha samma roll på flera institutioner. Institutionen måste finnas som ’medansvarig institution’ i kursplanen om examinatorn ska attestera på flera institutioner.

Är personen redan inlagd i Idis behövs ingen blankett.

Blanketter

Blankett Behörighet Ladok.pdf

Byte från tillfälligt identitetsnummer till svenskt personnummer i Ladok (Word)

Canvas – Quiz

Testen används för att ni som användare ska känna att ni har god kännedom om funktionaliteten innan man får behörighet för att jobba i Ladok. Kontakta ladok@slu.se när det är dags att göra quizen i Canvas.

För att få den slutliga behörigheten till Ladok bör du ha gått igenom manualerna samt slutfört de quiz som gäller för din behörighet. Vi rekommenderar att ni tittar på dessa –e-learning filmer:

Grunderna i Ladok

Resultatrapportering

Attestera resultat

Ladok support

Behöver du hjälp Ladok kan du kontakta oss via Zoom, Teams, eller mejla (Ladok@slu.se). Ringer du oss på Zoom eller Teams kan vi dela skärm och samtidigt visa direkt hur ni löser de frågor som uppstår.

Kontakta på Zoom eller Teams:

Mattias.Oredal@slu.se

Annica.Kaljevic@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.