Mentorsprogram för doktorander

Senast ändrad: 04 mars 2024

Nu kan doktorander och seniora forskare anmäla sig till SLU:s nya mentorsprogram. Förhoppningen är att mentorsprogrammet ska förbättra vår forskarutbildning ytterligare.

Vi söker doktorander som vill ha ett oberoende stöd och seniora forskare som är villiga att ge support till en ung kollega som just har startat sin akademiska karriär.

Målgruppen för det nya mentorsprogrammet är forskare i Umeå och Uppsala då Alnarp redan har ett mentorsprogram (Växa programmet).

Läs mer om mentorsprogrammet och hur du anmäler dig på den engelska webbsidan.

OBS! Mentorsprogrammet är fullt för denna omgång.