Doktorandråd

Senast ändrad: 26 oktober 2023

SLU har ett doktorandråd för var och en av de fyra fakulteterna. Dessutom finns Sluss DN, ett gemensamt råd som samordnar forskarutbildningsfrågor mellan studentkårerna, Sluss och doktorandombudsmannen.

LTV-fakulteten Doktorandråd - Alnarps studentkår (ASK)  
NJ-fakulteten Doktorandråd - Ultuna studentkår (ULS)  
S-fakulteten Doktorandråd - Skogshögskolans studentkår (SHS)  
VH-fakulteten

Doktorandråd - Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

 

Sluss DN – SLU:s samlade studentkårers doktorandnämnd

Doktorandråden är utskott från studentkårerna. Som en del av studentkåren bevakar doktorandrådet forskarutbildningen och doktorandernas situation på SLU. Dessutom skapar de mötesplatser för fakultetens alla doktorander genom att arrangera frukostmöten, lunchseminarier, picknickar och kultur- och sportaktiviteter.

Varje doktorandråd har en arbetande styrelse med regelbundna möten. Ordförande och ledamöter förnyas varje år.


Kontaktinformation