Ladok kurslitteraturlista

Senast ändrad: 04 mars 2024

Litteraturlistor låg tidigare i Slunik men skapas och redigeras nu helt och hållet i Ladok. Som tidigare så visas litteraturlistorna på kurstillfällets sida på webben.

Behörighet till Ladok

Det krävs berhörigheten "SLU kursledare" eller "SLU administratör grund- och avancerad" i Ladok för att hantera litteraturlistor. Om du inte har någon av de behörigheterna behöver du beställa behörighet i Ladok.

Litteraturlistor i Ladok

 • Litteraturlistan måste vara beslutad i Ladok för att visas på webben.
 • Litteraturlistor har ett "från och med datum". Det styr vilken litteraturlista som visas för kurstillfället. Du behöver alltså inte skapa en ny litteraturlista för varje kurstillfälle om den inte skall ändras.
 • I Ladok finns litteraturlistan på både svenska och engelska. De visas på respektive språk på webben. Om en litteraturlista inte är skapad på det språk kurssidsan är på visas det andra språket. Tex. om man är på den engelska webben men ingen litteraturlista finns på engelska så visas istället den svenska litteraturlistan.

Om kurstillfället redan har en litteraturlista i Slunik?

Redan skapade litteraturlistor visas i Slunik men går inte längre att redigera. Du kan i Slunik kopiera texten, klistra in den i Ladok och sedan göra ändringar. Då kommer den nya texten att ersätta texten från Slunik på kurstillfällets sida.

Finns två beslutade upplagor ska en makuleras

Ibland kan Ladok visa två beslutade upplagor av litteraturlistan som gäller för samma period/termin. Du behöver då makulera en av dem eftersom det endast ska finnas en beslutad upplaga för den angivna perioden/terminen.

För att veta vilken upplaga du ska makulera kan du klicka på upplagan för att se vilken text den innehåller.

Skapa litteraturlista i Ladok

 • Gå till "Utbildningsinformation"
 • Klicka på "Kurs grund" eller "Kurs avancerad" beroende på vilken kurs du ska söka fram.
 • Klicka på Benämningen på kursen, den blå länken, för att komma vidare.


 • Klicka på Litteraturlista • Klicka på Skapa ny Upplaga
 • Ange vilken termin/period som Litteraturlistan är giltig fr.o m
 • Du kan skriva årtalet i fältet om det saknas i rullisten. Då visas terminer och perioder på det du fyllt i
 • Spara


 • Lägg in litteraturlistan under ”Ej beslutad” - den stora rutan
 • Klicka i den stora rutan för att börja lägga in text på vilken litteratur som gäller. Du kan klistra in uppgifter från ex. Word
 • Rutan för att ”Visa fält för Engelsk text” kan man välja om man vill använda. Tänk på att information även bör visas för dom som väljer att söka kurser på engelska på webben.


 • Vill man så kan man skriva ut Litteraturlistan som pdf eller till skrivaren.


 • Lägg in ”Beslutsfattare” och ”Beslutsdatum”
 • Klicka ”Besluta”


 • Nu är Litteraturlistan komplett.
 • Behöver man göra ändringar skapar man en ny upplaga.
 • Du kan även ”Makulera” el litteraturlista