Välkomnandet av nya studenter 2020

Senast ändrad: 27 augusti 2020

Den här sidan uppdateras löpande med information om välkomnandet av nya studenter höstterminen 2020.

Välkomnandets olika delar

31 augusti – uppropsdagen

Anpassat upplägg höstterminen 2020

För att vi ska kunna välkomna våra nya programstudenter på campus trots coronaviruset behöver vi anpassa uppropsdagens  upplägg. Därför får endast välkomstaktiviteter äga rum på campus den 31 augusti. All annan undervisning denna dag måste ske digitalt.

Det nya upplägget innebär att våra program kommer att delas in i olika pass för att inte alltför många studenter ska vara på campus samtidigt. Det SLU-gemensamma välkomnandet kommer att spelas in i förväg i mitten av augusti och innehålla:

  • Rektors välkomsttal till nya studenter
  • SLU:s studentstöd: studie- och karriärvägledningen, stöd till studenter med funktionsnedsättning och utbytesstudier
  • Information om lika villkor
  • Hälsning från SLUSS om kårverksamheterna vid SLU och vilka andra möjligheter som finns för studenterna utanför kårerna.
  • Två korta hälsningarna från SLU alumner som kort berättar om sin egen studietid, vad de gör nu och tips de önskar de själva hade fått som studenter.

Ni inleder ert programspecifika välkomnande med att spela upp den SLU-gemensamma välkomstfilmen som är 30 min lång:

Studenter som tillhör riskgrupp eller är sjuka

För studenter som tillhör en riskgrupp eller har lättare symptom och därmed inte bör komma till campus behövs en digital lösning. 

Det finns olika alternativ, det är upp till respektive PSR att avgöra vilken lösning som passar bäst för sitt program. 

På studentwebben kommer studenter som tillhör riskgrupp/bor med riskgrupp/uppvisar sjukdomssymptom uppmanas att ta kontakt med sin PSR för information om hur de kan ta del av uppropet. 

AV-stöd rekommenderar följande alternativ: 

  • I salar som har videokonferens ska det gå att ha med studenter via länk. 
  • För salar som INTE har videokonferens finns två alternativ: 
  1. PSR tar med sin egen laptop och har med studenterna via länk från sin egen dator. För att ljudet ska funka krävs en extern webbkamera som också har ljudupptagning/inbyggd mikrofon. Studenterna via länk kommer endast se PSR. 
  2.  PSR har ett separat upprop via Zoom för de studenter som inte kan vara på campus på uppropsdagen.
Fakta:

Utbildningsavdelningen ansvarar för att koordinera det SLU-gemensamma välkomnandet av nya studenter.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se