Studentrekrytering

Senast ändrad: 11 januari 2019
Prog_katalog_1819_sida1 (002).jpg

Studentrekryteringens mål är att upprätthålla det stabila söktrycket till våra utbildningar med högt antal sökanden samtidigt som vi strävar efter att fylla de utbildningsplaster som står tomma.

Vår  verksamhet spänner över ett brett område och vi arbetar såväl strategiskt som operativt med att rekrytera studenter.

Det vi på studentrekryteringen gör på centralt håll är bara en liten del av allt det rekryteringsarbete som sker på SLU. Förutom på kommunikations-
avdelningen sker mycket av rekryteringsarbetet på fakultets- och institutionsnivå. Vi har också många goda ambassadörer i form av studenter, lärare, forskare och andra medarbetare som alla bidrar på sitt sätt.

Varje år genomförs ett antal aktiviteter och evenemang inom studentrekryteringens regi. På sidorna Aktivitetsstrategi 2017/2018 och Mässor och events 2017/2018 kan du läsa mer om vad vi planerar att göra.

Kontakt

Har du funderingar kring dina informationsinsatser, kontakta oss gärna!

  • planering av aktiviteter
  • egna trycksaker
  • breddad rekrytering
  • webb
  • sociala medier

Om du vill mejla, använd i första hand vår gemensamma funktionsadress rekrytering@slu.se.

Du kan även kontakta oss som arbetar med studentrekrytering:

Agnes Bondesson, kommunikatör, skugga en student, mässor och studentkommunikatörer, kommunikationsavdelningen,
agnes.bondesson@slu.se, 018-67 15 83, 0730-78 16 17

Hanna Bäckström, enhetschef och verksamhetsplanering, kommunikationsavdelningen, 
hanna.backstrom@slu.se018-673501, 072-5149906

Jonathan Sohl, kommunikatör, samordning & rådgivning i studentrekryteringsfrågor, kommunikationsavdelningen, 
jonathan.sohl@slu.se, 018-67 15 42, 0768-70 15 42

Lotta Albihn, marknadsstrateg, kampanjplanering, öppet hus, kommunikationsavdelningen, 
lotta.albihn@slu.se, 018-67 1465, 072-2439142

Rasmus Franzén, kommunikatör, internationell studentrekrytering, kommunikationsavdelningen, 
rasmus.franzen@slu.se, 018-671573, 072-5433297

Vaike Raag, kommunikatör, digital marknadsföring, webb, kommunikationsavdelningen, 
vaike.raag@slu.se018-67 1519, 072-2348904

Sidansvarig: rekrytering@slu.se