Aktivitetsplanering

Senast ändrad: 11 maj 2022

Många av studentrekryteringens aktiviteter är fokuserade mot anmälningsperioderna för våra grundutbildningsprogram och masterprogram för svenska och internationella studenter. Under året ser planeringen och kombinationen av aktiviteter och studentrekryteringens prioriteringar ut enligt nedan.

Studentrekryteringens målbild

Att åskådliggöra SLU:s breda verksamhet, ta hänsyn till en omfattande geografisk spridning, förmedla ett betydande utbildningsinnehåll-/möjligheter och samtidigt lyfta fram och ge en nödvändig bild av hur det egentligen är att läsa en utbildning på SLU, ställer stora krav på att samtliga rekryteringsaktiviteter som förutom att vara effektiva också fungerar tillsammans med och kompletterar andra insatser. 

Programkatalog och International Prospectus

Att redovisa variationen av utbildnings-/programutbud och detaljer kring specifika utbildningar i tryckt form har fortfarande stor betydelse för blivande studenter både i Sverige och internationellt. Den fysiska programkatalogen sprids vid mässor, studiebesök etc. och kan även beställas samt läsas i digitalt format på www.slu.se/bestall-information

Mässdeltagande

Det personliga mötet är viktigt och något potentiella studenter värdesätter högt. Intresserade gymnasielever ska få en inblick i hur det är att läsa vid SLU och känna att SLU är ett professionellt, kreativt och öppet universitet – ett universitet där man är med och formar framtiden. En utbildningsmässa är ett forum som kan ge den blivande studenten svar på många frågor och funderingar och ger även SLU en möjlighet att träffa, diskutera med och påverka studenter och sekundära målgrupper som släkt, vänner, lärare, studievägledare mfl.

Att delta på mässor, såväl inom Sverige som internationellt, är resurskrävande och det ställs därför krav på noggranna överväganden kring frågor som: Vilka mässor är det mest kostnadseffektivt och relevant att delta vid? Vad ska vi ha i montern? etc.

"Skugga en student"

För att ge potentiella studenter en möjlighet att uppleva SLU på ett mer personligt plan har studentrekryteringen introducerat "Skugga en student". Från och med september till början av december och mitten av januari till mitten av april kan potentiella studenter träffa och prata med SLU-studenter och lärare på plats, följa med på föreläsningar, kanske vara med på ett seminarium eller en labb – helt enkelt uppleva hur det är att vara student på SLU för en dag.

Studentbloggar

Hur är det att läsa en utbildning på SLU - egentligen? Genom att ta del av utvalda studentbloggar och vardagsbeskrivningar får potentiella studenter möjlighet att ta del av tankar, reflektioner och upplevelser av hur det är att plugga på Sveriges främsta miljöuniversitet. Vardag, fest, och tentaplugg, allt går att läsa om i bloggarna.

Internationell annonsering/utbildningsportaler

Utbildningsportaler är uppsamlingsplatser som hjälper den/de som vill studera att hitta information om vilka utbildningar som finns och hur man söker till dem. Till varje utbildning presenteras vanligtvis den viktigaste informationen som behövs för att kunna jämföra olika utbildningar med varandra såsom behörighetskrav, antagningspoäng, boendesituation, eventuella kostnader m.m.

För den internationella rekryteringen har studentrekryteringen valt att synas på utbildningsportalen educations.com. samt genom plattformen Unibuddy som är ett verktyg för direktkommunikation mellan SLU:s studentambassadörer och presumtiva studenter.

Svensk annonsering/portaler

Så kallade portaler eller utbildningsiter är uppsamlingsplatser som hjälper den/de som vill studera att hitta information om vilka utbildningar som finns och hur man söker till dem. Till varje utbildning presenteras vanligtvis den viktigaste informationen som behövs för att kunna jämföra olika utbildningar med varandra såsom behörighetskrav, antagningspoäng, boendesituation, eventuella kostnader m.m

I Sverige har SLU valt att synas på den mest besökta uppsamlingsplatsen som är studentum.se.

Printannonsering

Det tryckta mediets roll i en allt mer digitaliserad värld har förändrats och kommer med all sannolikhet att fortsätta förändras. I takt med att vi använder fler plattformar för vår mediekonsumtion och informationsjakt blir effektiviteten av annonseringen också förändrad. Blivande studenters medievanor, svårigheten att mäta effekt i print osv. måste tas med i övervägandet. Studentrekryteringen har under de senaste åren minskat kraftigt på den kostsamma printannonseringen.

Öppet hus/Studiebesök

Öppet hus/studiebesök är en aktivitet som genomförs på alla SLU:s studieorter. Programstudierektorerna får en möjlighet att ge specifik utbildningsinformation på plats till potentiella studenter. För den blivande studenten är det ett tillfälle till fördjupad diskussion och en chans att få svar på många detaljerade frågor och funderingar.

Google Adwords

SLU köper exponering på Google för just de personer som söker efter det vi erbjuder oavsett var i världen de befinner sig eller om de söker via datorer, surfplattor eller mobiler. Googles annonssystem kallas AdWords och är ett sk pay-per-click program vilket innebär att vi endast betalar varje gång någon klickar på just vår annons. Det kan jämföras med annan internetannonsering där man oftast betalar för det antal gånger annonsen visas oavsett om någon klickar eller inte.

Facebook

SLU har en officiell facebooksida (www.facebook.com/slu.sweden) samt en engelskspråkig facebooksida. På facebooksidorna redovisas evenemang, aktuella händelser och ger även SLU en möjlighet till tvåvägskommunikation med studenter och blivande studenter. 

Instagram

SLU har ett officiellt Instagram-konto som drivs av kommunikationsavdelningen (slu.sweden) samt ett Instagram-konto mer riktat mot studenter och blivande studenter som drivs av studievägledningen (slu.student). 

På Facebook och Instagram finns också ett antal studentdrivna konton inom de så kallade Plugga- respektive Study-kampanjerna.

Webb

Med ett stort antal dagliga besökare på slu.se blir utbildningssidorna ett viktigt verktyg i rekryteringsarbetet. Vid alla personliga möten och i all information som delas ut hänvisar vi till vår webbplats och all information som återfinns där. Webben uppdateras kontinuerligt tillsammans med olika delar av organisationen för att ge blivande studenter så utförlig och uppdaterad information som möjligt.