Projektet - Utbildningsinformation i Ladok

Senast ändrad: 13 november 2023

Den 1 juni 2022 byter SLU utbildningsdatabas från Slukurs till Ladoks nyutvecklade funktionalitet för utbildningsinformation. Samtidigt ändrades i systemen Slunik och Evald då viss funktionalitet flyttade in i Ladok.

Förändringar efter övergången

 • Kurser och kurstillfällen skapas i Ladok istället för i Slukurs.
 • Program och programtillfällen skapas numera i Ladok.
 • Struktur/ramschema läggs in i Ladok och visas på programsidor (funktionaliteten lanseras på programsidorna hösten 2022).
 • Uppdragsutbildning läggs in i Ladok under rätt studieordning.
 • Kurspaket läggs in i Ladok. En mer detaljerad funktion än det som fanns i Slukurs.
 • Uppdragsutbildning läggs in i rätt studieordning i Ladok.
 • Funktionalitet för att skapa litteraturlista och kursteam flyttas över till Ladok från Slunik (visas på kurssidor).

Läs mer i våra lathundar för att se hur informationen läggs in.

Överföring av kurser från Slukurs till Ladok

Från den 1 juni sker all kurshantering i Ladok. För att kunna hantera kurser i Ladok behöver man vara inlagd med rätt behörighetsprofil. Läs mer om behörighet nedan.

Följande kurser har förts över från Slukurs till Ladok:

Aktiva kurser – alla aktiva kurser på grund-, avancerad och forskarnivå är överförda till Ladok från Slukurs.

Inaktiva kurser – inaktiva kurser är också överförda. Inaktiva kurser är kurser utan tillfällen på de två senaste läsåren. Gäller grund- och avancerad nivå.

Avvecklade kurser – beslutsdatum om nedläggning finns i Slukurs. Under utredning att överföras.

Behörighet

De som har haft behörighet att hantera kurser i Slukurs har automatiskt tilldelats rätt behörighetsprofil i Ladok.

Nya användare behöver söka behörighet. Vilken behörighetsprofil du ska söka beror på vad du ska göra i Ladok.

Information och utbildning

Berörda funktioner i verksamheten har informerats löpande och bjudits in till utbildningar under våren 2022.

 • Informationsmöte grund- och forskarutbildning
  Information ISR 27 januari
  Information FSR 11 februari
 • Utbildning för forskaurutbildningen:
  Umeå 23 februari
  Alnarp 1 mars
  Uppsala 2 mars
 • Utbildning för grund-avancerad nivå:
  Uppsala 6-7 april
  Alnarp 4 april
  Umeå 13 april
 • Utbildning fakultet:
  Uppsala 8 april
  Alnarp 5 april
  Umeå 4 maj
 • Övriga informationsmöten:
  Studievägledningen 5 maj
  Antagningen 5 maj
  Zoom-stugor kommer att finnas under hösten.

Grov tidplan för övergången

Fakta:

Projektplan Utbildningsplanering Ladok (SLU.ua.2022.2.8.3-838).pdf

Referensgrupper i projektet

Grund- och avancerad nivå
 • Sofia Webering Ekberg – VH
 • Annica Thomsson – LTV
 • Malin Sandberg – SBT
 • Marléne Tälleklint – SOL
 • Leo Pierini – Antagningen
 • Vaike Raag - Kommu
Forskarnivå
 • Lotta Jäderlund – Planeringsavdelningen
 • Charlotta Bergström – S
 • Lotta Malmborg – LTV
 • Eva Andersson Björkman – NJ
 • Anette Wichman - VH
Arkivering
 • Karl Pettersson
 • Daniel Reese