Ladok - Systemflöden

Senast ändrad: 04 mars 2024
ikon-sustemflöden

Här beskrivs Ladoks kopplingar till andra SLU-system.

Canvas

 • Antagna studenter och registrerade studenter
 • Uppgift om avstängda studenter
 • Kurstillfällen (Kursnamn, kurskod och tillfälleskod)
 • Kursledare, examinator och kursadministratör
 • Resultatrapportering till Ladok

Inspera

 • Aktivitetstillfällen
 • Resultatrapportering till Ladok

TimeEdit

 • Kurstillfällen
 • Moduler

Slunik

 • Kursteam
 • Kurstillfällen

Sluwebb

 • Uppgifter om kurs, program och tillfällen på alla nivåer

Evald

 • Kurstillfällen
 • Kursledare, examinator och kursadministratör

Idis

 • Ändring av personnummer

NyA, antagning.se, universityadmission

 • Uppgifter om kurs, program och tillfällen på grund- och avancerad nivå

Lins

 • Registrerade studenter HST
 • Resultat HPR
 • Examen

Ladok support

Behöver du hjälp Ladok kan du kontakta oss via Zoom, Teams, eller mejla (Ladok@slu.se). Ringer du oss på Zoom eller Teams kan vi dela skärm och samtidigt visa direkt hur ni löser de frågor som uppstår.

Kontakta på Zoom eller Teams:

Mattias.Oredal@slu.se

Annica.Kaljevic@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.