Om Evald Program

Senast ändrad: 29 februari 2024
ikon-bra att veta

Här kan du läsa om Evald Program och hur systemet fungerar.

Evald Program är SLU:s system för elektroniska programkursvärderingar.

Programvärderingen ska genomföras i slutet av programmet och ska komplettera, inte upprepa andra undersökningar som; kursvärderingar, studiesociala enkäten, alumnuppföljningen.

Programvärderingarna är i första hand ett verktyg för PSR och biträdande PSR.

Syfte med programvärderingen

 • Fånga studenternas uppfattning i slutet på sin utbildning
 • nöjdhet, helhetsintryck
 • röd tråd, sammanhang
 • progression, utveckling/fördjupning
 • Underlag till självvärdering inför kvalitetsdialogerna
 • Viktiga för programnämnd (PN) och programstudierektor (PSR) i första hand 

Värderingen

 • Ett tiotal standardiserade frågor som ges till studenter på alla SLU:s program. Ger möjlighet att jämföra program med varandra och mellan olika årskurser.
 • Det går att lägga till fem egna, programspecifika frågor.
 • Studenterna kan lämna fritextsvar på alla frågor.
 • PSR ansvarar för värderingens och dess genomförande, som en del i uppföljningen på programnivå.
 • PSR väljer själv när programvärderingen ska öppnas. Öppningsdatumet blir datumet för eventet, och värderingen hålls öppen i tre veckor då den stängs per automatik.
 • Servicedesk kan i samråd med PSR/administratör;
  • ändra öppningsdatum om ingen student svarat på värderingen.
  • ändra stängningsdatum.
 • Värderingen ges på det språk som programmet ges på enligt Ladok (svenska eller engelska).
 • Studenternas behörighet att svara på en viss värdering hämtas direkt från Ladok utifrån studentens programkoppling till ett programtillfälle. Studenter med studieuppehåll ska svara på programvärderingen på den programkull man avslutar programstudierna med.
 • PSR kan lägga till studenter manuellt på värderingen om de bör svara men inte har behörighet.
 • PSR kan ge kommentarer till värderingen i en fritextruta som sedan visas i sammanställningen som genereras till en PDF fil.
 • Programvärderingsfrågor och rutiner för genomförande beslutades av utbildningsnämnden 2022-02-17.

Studenterna besvarar sina värderingar här

https://evald-program.slu.se/student

 

Evald program support

Servicedesk ger support på de problem och funderingar du har om Evald Program.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se.


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.