Anmälan av fel- service- och miljöärenden i VHC

Senast ändrad: 07 januari 2022
Anmälan av fel- och serviceärende

Nedan kan du lägga in en anmälan om något som inte fungerar som det ska i huset, t ex gällande belysning, passerkort, städ, gods, åverkan mm. Du kan också lägga in en anmälan om du behöver hjälp med något rent serviceärende.

OBS! Lägg bara ett ärende per anmälan!

Vid behov vidarebefordrar vi på Service VHC ärendet till hyresvärden Akademiska Hus eller till andra centrala funktioner på SLU.

Vid riktigt akuta fel som inträffar utöver normal arbetstid före kl 07.00 och efter kl 15.00, som fel på byggnaden, vattenläckor, anmäls det direkt till hyresvärden Akademiska Hus på telefon 010-557 24 00. Behöver du komma i kontakt med en väktare utanför ordinarie arbetstider - ring 018-67 30 40

Anmälan av miljöärende

Nedan kan du änmäla avvikelser och förbättringsförslag gällande miljöfrågor. Ärendena hanteras av VHC:s miljösamordnare.

Mer information om miljöarbetet i VHC kan du läsa om under För anställda - Miljö.

Fakta:

Du kan se status och senaste åtgärd på ärenden som du anmält själv eller där du står som kontaktperson på sidan Mina ärenden