Farligt avfall/riskavfall

Senast ändrad: 30 december 2022

Farligt avfall, sk riskavfall måste hanteras enligt speciella rutiner. Varje institution har en person som är riskavfallsansvarig.

Institutionerna ansvarar för att avfallet förpackas och märks på rätt sätt.
Förpackningarna ska vara märkta med
- Institution
- Namn
- Fakturareferens
- Telefon
- Innehåll
- Datum

Dekaler och etiketter kan erhållas från Service VHC Godsmottagning.

Service VHC ansvarar för att avfallet transporteras till godsmottagningen och därifrån hämtas av avtalat företag, fn är det Ragn-Sells.
För att avfallet ska hämtas krävs att det är uppmärkt enligt instruktion som också finns uppsatta vid avhämtningsstationerna.

Hur man ska hantera farligt avfall finns beskrivet i SLU-312 Rutin för hantering av farligt avfall - VHC som finns i Miljöhandboken för VHC.