Verksamheter i huset

Senast ändrad: 30 december 2022

Inom VHC:s väggar huserar idag de sex institutioner som tillhör fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Förutom institutionerna finns här även SCAW - Nationellt centrum för djurvälfärd, SLUs biobank samt Utbildningsservice VHC. I hus 6 finns Universitetsdjursjukhuset.

I hus 5 och 4 finner du följande verksamheter:

I hus 6 finns universitetsdjursjukhuset:

  • Universitetsdjursjukhuset (UDS) ingår som en del i Veterinärmedicinskt- och husdjursvetenskapligt centrum och håller till i de södra delarna av huskomplexet. UDS har fem avdelningar/kliniker fördelade på 18.500 kvm. Mellan universitetet och djursjukhuset finns ett nära samarbete gällande forskning, utbildning och djurvård.

    De nya lokalerna innebär stora förbättringar både för djur, djurägare och personal med t.ex. nya vård- och operationssalar, modernare operationsutrustning och säkrare steriliseringsrum.

    Läs mer om Universitetsdjursjukhuset här.