Husrådet i VHC

Senast ändrad: 21 juni 2021

Husrådet sammanträder regelbundet och tar upp frågor som berör tekniska system, fysisk arbetsmiljö, miljö-, säkerhets-, drifts-, fastighets- och servicefrågor i VHC. Dvs allt som handlar om gemensam infrastruktur i huset, förutom det som berör forsknings- och utbildningsrelaterad infrastruktur. I husrådet ingår representanter för husets hyresgäster. Medverkar vid mötena gör också husets Facility Manager.

Forsknings- och utbildningsrelaterade frågor avhandlas i VH-fakultetens Infrastrukturnämnd.

Ordföranden leder arbetet och företräder husrådet gentemot bland andra serviceorganisationen och husets Facility Manager.

Protokoll från husrådsmöten

2021-06-20
2021-02-19
2020-12-17
2020-09-16
2020-05-19
2020-05-03
2019-12-17
2019-09-17
2019-05-17
2019-02-05
2018-11-12
2018-09-17
2018-05-21
2018-02-01
2017-10-20
2017-09-07
2017-06-01
2017-04-10
2017-01-19
2016-10-26
2016-08-31
2016-05-23
2016-03-31
2016-01-28
2015-11-02
2015-08-25
2015-05-25
2015-03-23
2015-01-21
2014-11-24
2014-10-22
2014-09-17
2014-06-27

Sidansvarig: ssm-webb@slu.se