Husrådet i VHC

Senast ändrad: 23 april 2024

Husrådet sammanträder regelbundet och tar upp frågor som berör tekniska system, fysisk arbetsmiljö, miljö-, säkerhets-, drifts-, fastighets- och servicefrågor i VHC. Dvs allt som handlar om gemensam infrastruktur i huset, förutom det som berör forsknings- och utbildningsrelaterad infrastruktur. I husrådet ingår representanter för husets hyresgäster. Medverkar vid mötena gör också husets Facility Manager.

Forsknings- och utbildningsrelaterade frågor avhandlas i VH-fakultetens Infrastrukturnämnd.

Ordföranden leder arbetet och företräder husrådet gentemot bland andra serviceorganisationen och husets Facility Manager.


Kontaktinformation

Ordförande i husrådet VHC:

Mikael Rosenius, 018-67 18 57