För anställda i VHC

Senast ändrad: 05 april 2023

För dig som arbetar i husen som ingår i VHC – Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum – finns här praktisk information om hur olika saker fungerar i huset.

Service VHC ansvarar för många av de gemensamma servicefunktioner som finns i huset. Vissa delar sköts dock av SLUs gemensamma servicefunktioner som t ex lokalvård och posthantering.

Om du har några frågor kan du vända dig till dina kollegor på Service VHC. Här kan du också läsa om vad som ingår i husets basservice och vad vi kan hjälpa till med i fråga om tilläggstjänster.

Aktuellt:

Miljöcertifiering:

Enligt rektorsbeslut ska hela universitetet vara miljöcertifierat enligt ISO 14001 vid utgången av år 2016. Nu har turen kommit till VHC!
Certifikatet omfattar samtliga hyresgäster inom VHC:s väggar inklusive Universitetsdjursjukhuset.

Läs mer om det pågående miljöprojektet under rubriken Miljö.

Information om huset från hyresvärden:

Informationsbroschyr (pdf) om huset från hyresvärden Akademiska Hus.