Miljöarbete VH-fakulteten

Senast ändrad: 23 april 2024

Här hittar du information om lokalt miljöarbete inom VH-fakulteten.

Information om SLU:s övergripande miljöarbete hittar du under Stöd & service - Miljö. Där hittar du bland annat SLU:s miljöhandbok med alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter. Du hittar även SLU:s övergripande miljömål med uppföljning och en massa annat intressant.

SLU Ultuna campus vill minska den negativa miljöpåverkan från tjänsteresor och underlätta cykling till och från arbetet. Läs mer om SLU Ultuna campus som cykelvänlig arbetsplats

Rapportera miljöärende

Rapportera miljöärende

Avvikelse eller förbättringsförslag?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Miljögrupp

Miljösamordnare:

miljosamordnareVH@slu.se
Christina Larsson, tel 018-67 20 24
Karin Wallin, tel 0511-671 38
Katja Nilsson, tel 018-67 45 34

Miljörepresentanter:

Susanne Gustafsson, HBIO
Astrid Gumucio, THV
Sten-Olof Fredriksson, VHI
Christina Larsson, KV
Mikael Hovberg, KV
Pernilla Skott, KV
Todd Alsing Johansson, KV
Peter Halvarsson, HBIO
Hillevi Lindfelt, VHC Service
Mats Pehrsson, Lövsta lantbruksforskning
Karin Wallin, THV
Anna Svensson, KV
Sofie Liedgren, Röbäcksdalens forskningsladugård

Lokala mallar

Arbetsmaterial för hantering av kemikalier eller hur tjänsteresor kan genomföras. Använd materialet för att sprida kunskap om vardagliga miljöaktiviteter inom SLU:s olika verksamheter.

Lokala miljömål VH

Ensilageplast inom VH

Senast vid utgången av år 2025 ska 100 % av all ensilageplast inom VH återvinnas.

Handlingsplan: Utreda möjlighet av återvinning av plast som används vid plansilotäckning. 

Uppföljning: I dagsläget används två separata plaster för optimal ensilering. Dessa plaster kan inte separeras efter användning. Återvinning av dessa plaster som blandfraktion inte är möjlig i nuvarande återvinningssystem.

 

Kemikalieavfall vid laboratorier inom VH

Allt kemiskt avfall på laboratorierna inom VH ska sorteras korrekt.

Handlingsplan: Skapa en gemensam instruktion för hantering av kemikalieavfall i labverksamhet.

Uppföljning: Gemensam instruktion finns tillgänglig i miljöhandbokens lokala verksamhetsrutiner för VH-fakulteten.

 

Sortering avfall inom VHC

Minska andelen osorterat och brännbart avfall och öka andelen sorterat avfall i relation till den totala mängden avfall inom VHC. Långsiktig målsättning är att allt avfall som är återvinningsbart sorteras. 

Uppföljning: Utreder mängd plast som felsorteras samt möjlig minskning av koldioxidekvivalenter från interna transporterna av avfallet.

Lokalt miljö- och kvalitetsarbete VH Ladugårdsdrift

Lokalt miljöarbete i Skara