Källsortering

Senast ändrad: 02 januari 2023

På VHC källsorteras avfall av olika material. Detta i enlighet med SLU:s miljöledningssystem och kommunala krav.

Se dig om i din omgivning för att hitta återvinningskärlen närmast dig!

Lokalvården och Service VHC ansvarar för att sorterat material tas om hand. Du kan läsa mer om källsorteringen inom VHC i rutinen för avfallshantering som finns i SLU:s miljöhandbok. Även information om så kallat riskavfall eller farligt avfall finns i rutinen för avfallshantering vid SLU.

Allmän information om källsortering inom Uppsala kommun hittas på Uppsala vattens hemsida , där det bland annat finns en användarvänlig sorteringsguide.

  • I lunchrummen källsorteras avfall i fraktionerna matavfall (komposterbart), brännbart avfall, papperförpackningar, färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, trasiga dricksglas och trasigt porslin, samt returflaskor och -burkar.
  • I kopieringsrummen finns behållare för källsortering av returpapper och kartong.
  • I kontorsrummens miljölådor sorteras brännbart och returpapper

Miljölåda med papperskorg och påse:

Så här funkar dom:

  • Den stora lådan är för papper, tidningar m.m. Denna töms i nte av lokalvårdarna utan man tömmer själv i behållare i printerrummen.
  • Den lilla lådan är för post-it, kuvert (allt med klister) och tex godispapper.

OBS!! Viktigt att komma ihåg är: Denna är gjord i återvinningsmaterial och blir den blöt eller fuktig så löser den upp sig.