Reception och informationsskärmar

Senast ändrad: 29 december 2022

I VHC har vi två receptioner, en vid huvudentrén i VHC samt en på UDS. Läs mer om dessa nedan.

Reception huvudentré VHC

I entréplanet i hus 5, innanför huvudentrén till VHC finns en reception som kan hjälpa till med information och service.

Receptionen är bemannad kl 08.15-11.15 respektive kl 13.00-16.00, lunch 11.30-12.30

Receptionist kan nås på telefon 3010 mellan kl 08.00-16.00, lunch 11.30-12.30

Här kan du få hjälp med:

  • information om lokaler i huset och hur man hittar dit
  • utlämning av passerkort
  • kontaktuppgifter till anställda
  • övrig information om huset

Informationsskärmar

Mittemot receptionen finns två st skärmar med information om vad som händer i huset dagligen, busstider, föreläsningstider samt planskisser över entréplanet. Det finns även två st skärmar i personalens lunchrum på plan 5.

Om du vill ha information publicerad på informationsskärmarna i receptionen eller i personallunchrummen på plan 5, kontakta vhc-reception@slu.se. (endast skärmarna i VHC).
Det finns i dagsläget även informationsskärmar i Ulls hus, undervisningshuset, biblioteket, MVM och Ekologicentrum. För information som ska publiceras i samtliga hus kontakta infoskarmar-ull@slu.se.
Input till skärmarna ska gärna vara en färdig bild i formatet 930 x 800 pixlar, alternativt löpande text plus eventuellt en mindre bild.

Reception i UDS

Vid universitetsdjursjukhusets entré till smådjurskliniken finns också en reception där du kan få hjälp med bland annat tidsbokning och utlämning av recept. Mer information om det hittar du här.