Reception och informationsskärmar

Senast ändrad: 03 september 2021

Reception huvudentré VHC

I entréplanet i hus 5, innanför huvudentrén till VHC finns en reception som kan hjälpa till med information och service.

Receptionen är bemannad kl 08.15-11.15 respektive kl 13.00-16.00, lunch 11.30-12.30

Receptionist kan nås på telefon 3010 mellan kl 08.00-16.00, lunch 11.30-12.30

Här kan du få hjälp med:

  • information om lokaler i huset och hur man hittar dit
  • utlämning av passerkort
  • kontaktuppgifter till anställda
  • övrig information om huset

Informationsskärmar

Mittemot receptionen finns två st skärmar med information om vad som händer i huset dagligen, busstider, föreläsningstider samt planskisser över entréplanet. Det finns även två st skärmar i personalens lunchrum på plan 5.

Om du vill ha information publicerad på informationsskärmarna i receptionen eller i personallunchrummen på plan 5, kontakta vhc-reception@slu.se. (endast skärmarna i VHC).
Det finns i dagsläget även informationsskärmar i Ulls hus, undervisningshuset, biblioteket, på MV och på Ekologicentrum. För information som ska publiceras i samtliga hus kontakta infoskarmar-ull@slu.se.
Input till skärmarna ska gärna vara en färdig bild i formatet 930 x 800 pixlar, alternativt löpande text plus eventuellt en mindre bild.

Reception i UDS

Vid universitetsdjursjukhusets entré till smådjurskliniken finns också en reception där du kan få hjälp med bland annat tidsbokning och utlämning av recept. Mer information om det hittar du här.

Sidansvarig: ssm-webb@slu.se