Lokalbokning

Senast ändrad: 29 december 2022

Bokningsförfarande:

Mötesrum - bokas i Outlook:

På plan 3, 4 och 5 finns ett tiotal mötesrum med 6 eller 12 platser. På plan 5 finns även ett större delbart konferensrum - Tanngrisner - med 40+40 platser samt ett med 24 platser - Yggdrasil - det nya 'porträttrummet'. I Yggdrasil finns videokonferensutrustning. Dessa lokaler bokas i Outlook av hyresgästerna i husen.

Instruktion för bokning  av mötesrum i Outlook (pdf)

Lunchrummet - bokas i almanacka i receptionen:

Vill du boka utrymme i lunchrummet i hus 5 för t ex disputationer kan du göra det via en almanacka som finns i receptionen.

Undervisningslokaler - bokas i TimeEdit:

I hus 5, plan 2 (entréplanet) finns det större föreläsningssalar för upp till 150 personer samt datasalar som bokas via den centrala lokalbokningen i TimeEdit.

Ett övningslab - Ymer - med plats för 60 personer finns också här.  För bokningar av Ymer kontakta Sten-Olov Fredriksson VHI, tel 2884.

Seminarierum, stallnära - bokas via KV:

I stallgången nära hus 4 finns 2 st delbara seminarierum med 25+25 platser. Dessa lokaler tillhör institutionen för kliniska vetenskaper. Det finns möjlighet att hyra dem i mån av plats. Kontakta susanne.pettersson@slu.se med uppgifter om kurskod/projektnr/aktivitet, datum, start- och sluttid, beställarens AD, önskad lokal samt antal personer. Hyreskostnaden motsvarar SLU:s taxa. Då schemat är klart för terminen – efter 15 juni för höstterminen och 15 december för vårterminen lämnar institutionen besked.

Grupprum för studenter på entréplanet - bokas i TimeEdit:

I hus 4 och 5 på entréplanet finns ett tjugotal grupprum att användas främst av studenter. Dessa lokaler bokas i TimeEdit av studenterna själva (max 2 v framåt). Övriga kan boka grupprummen via centrala lokalbokningen. I grupprum nr 11 finns videokonferensutrustning.

Planskisser:

- Mötesrum hus 5 (pdf)
- Föreläsningssalar hus 5 (pdf)
- Grupprum entréplan hus 5 och 4 (pdf)

Utrustning:

 - Förteckning över utrustningen i rummen (xls)

För service på hjälpmedlen som finns i salarna svarar AV-stöd. Gäller både mötesrum och undervisningslokaler.


Kontaktinformation

SLU:s centrala lokalbokning:
lokalbokning@slu.se
Tel: 018-67 20 10

Reception VHC:
vhc-reception@slu.se 
Tel: 018-67 30 10

AV-stöd, IT-avdelningen, SLU
av-stod@slu.se
Ring 018-67 66 00 2# för stöd.