Servicefunktioner

Senast ändrad: 02 januari 2023

Vid huvudentrén till VHC finns det en reception som kan hjälpa till med förfrågningar, passerkort mm. I huset finns också Service VHC som kan hjälpa dig med serviceärenden av olika slag. Universitetsdjursjukhuset har två receptioner, en vid huvudentrén och en vid hästkliniken.