Larm

Senast ändrad: 02 januari 2023

I VHC finns det inbrottslarm i hela huset. Larmet aktiveras automatiskt på kvällar och helger. Det tjuter en förvarningssignal i ca 1 minut innan larmet aktiveras.

Larmet består av detektorer som sitter i glaspartier, dörrar fönster etc. Vissa detektorer är alltid larmade medan vissa går på tidsstyrning, det gäller t ex dörrar.

Det går bra att vara kvar i huset även efter att larmet aktiverats, följ bara nedanstående regler.

Att tänka på om du är kvar i VHC efter att larmet är aktiverat:

  • Stäng ditt vädringsfönster.
  • Låt inte dörrar med kortläsare stå uppställda.
  • Var noga med att stänga dörrar med kortläsare ordentligt efter dig när du går, så att de inte står och tjuter. Larmet går då efter 45-60 sekunder.
  • Om du har sk dörrbladsläsare på din kontorsdörr är det ok att ha denna uppställd även efter att larmet är aktiverat.

I övrigt kan personal röra sig och vara på arbetsplatsen precis som vanligt.

Om larmet går:
Securitas väktare kommer. Vill du komma i kontakt med väktarna så når du dem via anknytning 3040, alternativt 018-673040.


Kontaktinformation

Reception VHC:
vhc-reception@slu.se 
Tel: 018-67 30 10

Campusväktare Uppsala och Lövsta,
akuta ärenden under kvälls-/nattetid och helger:
Tel: 018-67 30 40

Övriga tider:
sakerhet@slu.se