Om VHC

Senast ändrad: 30 december 2022

VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, är VH-fakultetens nya fakultetshus och gemensamma arbetsplats för fakultetens institutioner samt Universitetsdjursjukhuset. 

Byggnaden består av sex st huskroppar förbundna med varandra och ytan uppgår till ca 54 000 kvm. Här finns föreläsningssalar, grupprum, undervisningslab och mer specialiserade lokaler som stallar och anatomiska teatrar.

VH-fakultetens satsning på ett gemensamt hus för fakultetens institutioner ger stora möjligheter för forskning och undervisning. Närmare kontakter mellan veterinär- och husdjursdiscipliner leder till ett rikt diskussionsklimat med många möten runt gemensamma intressen. Sveriges enda universitetsdjursjukhus inryms i VHC med allt vad det betyder för undervisning och forskning.

Det första spadtaget togs i oktober 2010. Byggnaden har ritats av Nyréns arkitektkontor och uppförts av entreprenören Skanska. Byggherre och hyresvärd för SLU är Akademiska Hus.

VHC invigdes officiellt av landsbygdsminister Eskil Erlandsson den 10:e september 2014. 

Från Are till Yggdrasil – om namnen på salarna i VHC

Namnen på många av rummen i VHC är tagna ur den nordiska mytologin. Nedan finns förklaringar på vad de betyder.

På plan 2 ligger undervisningsrum som Are, Audhumbla, Ymer och datasalarna Hugin och Munin. På plan 3 har hästar fått ge namn år rummen och på plan 4 vargar. På plan 5 är det mer blandat och här återfinns t ex det heliga livsträdet Yggdrasil liksom geten Heidrun och den tandglese getabocken Tanngrisner, som tillsammans med den tandagnisslande bocken Tanngnjost drog åskguden Tors vagn.

Are betyder örn. Are är en örnjätte som sätter skräck i de döda utanför Nifelhel. Nifelhel är Hels dödsrike dit de döda, som inte dött i strid, kommer. Rummet Are en stor föreläsningssal längst bort till höger på plan 2.

Arvaker – den morgontidiga hästen. En av de två hästar som drog Sols solvagn Alfrödul över himlen. Den andra hästen hette Allsvinn – den mycket snabba. Allsvinn har skyddsrunor ristade på hovarna. Rummet Arvaker är ett mötesrum för 12 personer på plan 3.

Audhumbla eller Ödhumla betyder ”den vördnadsfulla”. Audhumbla är urtidskon från vars spenar Ymer drack mjölk. När Audhumbla slickade på en saltsten tog den formen av en man, Bure – asarnas stamfader. Rummet Audhumbla är en stor föreläsningssal längst bort till vänster
på plan 2.

Dvalin – en av fyra hjortar som betar i Yggdrasils krona; se mer under Yggdrasil nedan. Rum Dvalin är en föreläsningssal på plan 2.

Freke betyder ”den spjuthuggande”. Freke är en av Odens två tama vargar. Den andre är Gere. Oden brukar ge dem allt kött som serveras honom i Valhall då han föredrar vin. Rum Freke är ett mötesrum på plan 4.

Gere betyder ”den glupske”. Gere är en av Odens två tama vargar. Den andra heter Freke. Oden brukar ge dem allt kött som serveras honom i Valhall då han själv föredrar vin. Rum Gere är ett mötesrum på plan 4.

Gullfaxe – ”den som har en man av guld”. Gullfaxe är jätten Rungners springare som gavs till Tors son Magne. Hästen har tävlat med Sleipner och förlorat. Rum Gullfaxe är ett mötesrum på plan 3.

Heidrun, Odens get som står på Valhalls tak, ätande av Yggdrasils löv. Ur hennes fyra (sic!) spenar rinner en ständig ström av ”spisöl, gammelöl, honungsmjöd och vin”. Rum Heidrun är ett mötesrum på plan 5.

Hugin betyder ”han som tänker”. Hugin är en av Odens två korpar. Korparna flyger dagligen ut över hela världen för att sedan rapportera till Oden vad de har sett. Hugin och Munin är två datasaler på plan 2.

Munin betyder ”han som minns”. Munin är en av Odens två korpar. Korparna flyger dagligen ut över hela världen för att sedan rapportera till Oden vad de har sett. Hugin och Munin är två datasaler på plan 2.

Månegarm är en varg som under natten jagar efter Måne. På sin färd slukar han girigt de lik han ser. Månegarm föddes, liksom de andra vargarna, av en trollpacka i Järnskogen. Rummet Månegarm är ett mötesrum för 12 personer på plan 4.

Ratatosk är en ekorre som lever i den heliga asken Yggdrasil. Namnet betyder ”tanden som hittar”. När draken Nidhögg vid roten och örnen i toppen bråkar brukar Ratatosk få springa bud mellan dem. Rummet Ratatosk är en föreläsningssal för 40 personer på plan 2.

Rimfaxe betyder ”den som har rim i manken”. Rimfaxe är Natts springare som var dag galopperar ett varv över himlavalvet och dreglar fram morgondaggen i gräset. Rimfaxes parhäst Skinfaxe uttyds ”han med den lysande manen”. Skinfaxe är ljusalven Dags springare som var dag galopperar ett varv över himlavalvet så att dygnsrytmen bibehålls. Rummet Rimfaxe är ett mötesrum för 6 personer på plan 5.

Sleipner betyder ”halkig”, vilket möjligen kan tolkas som ”den snabbe”. Sleipner är Odens åttabenta, gråa springare. Han är snabbast i världen och avlades av Loke och hingsten Svadilfare. Sleipner själv är fader till Sigurd Fafnesbares häst Grane. Sleipner har runor ristade på tänderna. Rummet Sleipner är ett mötesrum för 12 personer på plan 3.

Särimner betyder ”den havsrandige”. Galten Särimner slaktas varje dag för att förse enhärjarna (Valhallas krigare) med mat. Varje morgon vaknar han till liv igen. Rummet Särimner är en föreläsningssal för 120 personer på plan 2.

Tanngrisner – den tandglese. En av de två bockar som drar åskguden Tors vagn. Den andra bocken heter Tanngnjost (”den som gnisslar tänder”). Rummet Tanngrisner är en delbar samlingssal för 40 personer på plan 5.

Ulv – ett äldre namn för varg. Ursprunget för namnet Ulf. I äldre tider gällde det att inte dra till sig intresset från diverse onda andar, djur, människor och gudar genom att använda deras riktiga namn. Vargen var ett sådant djur som man hade många omskrivande benämningar på - gråben, den grå, mm. Ulv är ett mötesrum för 12 personer på plan 4.

Yggdrasil - det heliga urträdet vid vars första rot asagudarna håller ting varje dag. I Yggdrasils krona lever fyra hjortar, Dain, Dvalin, Duneyr och Duratror, som betar av trädets blad. I toppen sitter örnen Hräsvelg som har höken Veðrfölnir placerad mellan ögonen. Örnen skapar vind genom att slå med vingarna. Där finns också tuppen Viðofnir eller Gyllenkam (Gyllenkamme) som räknar. Ekorren Ratatosk springer upp och ned för trädets stam och agerar budbärare mellan örnen och draken (eller lindormen) Nidhögg vid en av Yggdrasils rötter. Rummet Yggdrasil är ett sammanträdesrum (”nya porträttrummet”) på plan 5.

Källa: Wikipedia