Lunchrum och vilrum

Senast ändrad: 30 december 2022

I VHC finns det ett gemensamt lunchrum för personalen högst upp i hus 5 med ca 180 platser. En plats att för att äta sin lunch, fika och umgås över institutionsgränserna. Det finns också ett lunchrum för universitetsdjursjukhusets personal i hus 6, med 38 platser. Vilrum finns i hus 5, plan 5.

Lunchrum

I lunchrummena finns mikrovågsugnar för värmning av medhavd mat, kylar att förvara maten i samt diskfaciliteter. Porslin och bestick finns också tillgängligt.

När du ätit klart, placera disken i diskmaskinen. Lokalvårdarna tar hand om att plocka ur disken åt oss. Rengöring av kylskåpen sker ca en gång per vecka.

Det finns också kaffeautomater här samt vattenautomater.

På entréplanet i hus 5 och i hus 6 finns det också lunchrum för studenter.

Vilrum

På översta planet i hus 5 finns ett låsbart vilrum, rumsnr 55532. Det finns i korridoren nära det västra lunchrummet.

Planskiss hus 5, plan 5

Fakta:

Vill du reservera utrymme i lunchrummet i hus 5 för t ex disputationer?

Utrymmet intill Yggdrasil är bokningsbart via en enkel almanacka som finns i receptionen hus 5.