Service VHC

Senast ändrad: 01 juli 2019
services.jpg

Service VHC hjälper till med att sköta gemensamma servicefunktioner i VHC och är ett viktigt stöd för personal och studenter i huset. Det innefattar t ex reception, godsmottagning, centraldisk och vissa närservicetjänster. Vi hjälper också till med service knuten till forskning och undervisning, t ex labdatorer.

Vår facility manager kan svara på allmänna frågor om vad Service VHC kan hjälpa till med, eller slussa dig vidare till rätt person.

Tjänsterna som tillhandahålls av Service VHC är indelade i bastjänster som alla i huset har tillgång till och tilläggstjänster som är särskilt avtalade tjänster. Det finns också övriga tjänster som kan beställas från den campusgemensamma serviceorganisationen. Service VHC är en del av Infras serviceverksamhet.

Andra delar av servicen i huset sköts av SLU-gemensamma funktioner som t ex AV- och IT-stöd och lokalbokning. För frågor som rör dessa områden kan du vända dig till respektive central funktion, se kontaktuppgifter på sidan för aktuellt område.

Anmälan av fel- och serviceärenden:

Anmälningar om fel- och serviceärenden tas om hand av Service VHC och vidarebefodras vid behov till hyresvärden Akademiska Hus. Din anmälan gör du under rubriken Ärendeanmälan.

Personal på Service VHC:

Facility Manager: Pär Jansson, 018-67 1560
Centraldisk: Ann-Sofi Waxin, 018-67 1146
Gaser och flytande kväve: Peter Andersson, 018-67 1280 och Kent Karlsson, 018-67 1061
Godsmottagning: Lena Olsson, 018-67 1292 och Peter Andersson, 018-67 1280
Gödselhantering/ridhus: Pär Jansson, 018-67 1560
Informationsskärmar: Receptionen, 018-67 3010
Kaffeautomater: -
Kadaverhantering: Pär Jansson, 018-67 1560
Kökstjänster: Malin Dannells, 018-67 2062
Närservice: Lee Farmer, 018-67 1678, Peter Andersson, 018-67 1280, Kent Karlsson, 018-67 1061 och Johan Österlind,  018-67 1713
Sophantering: Peter Andersson, 018-67 1280
Tvätthantering: Eva Zetterström, 070-347 7577

Dessa tjänster har alla hyresgäster i VHC tillgång till

Bastjänster

Centraldisk diskhanteringen och autoklavering åt VH:s samtliga institutioner, allt från hämtning av smutsig disk till utlämning av ren disk.

Gashantering drift och förmedling av gas till användare i hela huset, ansvarar för husets gasnät.

Godsmottagning och interntransport mottagning av leveranser och gods till och från huset samt transporter inom huset.

Kaffeautomater för alla medarbetare i huset, tjänsten inkluderar kontakter med leverantör och administration av förbrukningskostnader.

Kökstjänster allmän ordning och skötsel av köks- och lunchutrymmen utöver ordinarie lokalvård. I tjänsten ingår att plocka ur diskmaskiner, rengöring av kylskåp och mikrovågsugnar samt se till att det finns disk- och sköljmedel till maskinerna.

Närservice omfattar traditionellt vaktmästeriarbete och allt som där ingår. T.ex belysning, skyltning, förrådshantering, rondering, enklare reparationer, monteringsarbete och tekniskt stöd.

Passerkortshantering registrering, utfärdande och hantering av passerkort till externa leverantörer.

Sophantering ansvarar för kärl och bortforsling av grovsopor, inklusive riskavfall, samt hanterar alla kontakter med extern leverantör.

Specialförsändelser stöd vid hantering av paket och försändelser som kräver speciell hantering.

Tvätthantering hämtar, märker, väger, lämnar och sorterar allt tvätt i huset, samt hanterar fakturor och alla kontakter med externt tvätteri.

Särskilt avtalade tjänster för hyresgäster i VHC

Tilläggstjänster

Kadaverhantering omhändertagande och bortforsling av djurkadaver.

Gödselhantering drift och service av husets gödselsystem.

Ridhushantering skötsel av ridhus.

Sidansvarig: infra-webb@slu.se