Service VHC

Senast ändrad: 14 december 2023

Service VHC hjälper till med att sköta gemensamma servicefunktioner i serviceområdet VHC och är ett viktigt stöd för personal och studenter i huset. Det innefattar t.ex. godsmottagning och vissa närservicetjänster. Vi hjälper också till med service knuten till forskning och undervisning.

Vår facility manager kan svara på allmänna frågor om vad Service VHC kan hjälpa till med, eller slussa dig vidare till rätt person.

Tjänsterna som tillhandahålls av Service VHC är indelade i standardtjänster som alla i huset har tillgång till och tilläggstjänster som är särskilt avtalade tjänster. Det finns också extratjänster som kan beställas från den campusgemensamma serviceorganisationen i den mån tillgängliga resurser finns och tjänsten ryms inom kompetensområdet. Service VHC är en del av avdelningen för infrastrukturs serviceverksamhet.

Andra delar av servicen i huset sköts av SLU-gemensamma funktioner som t ex AV- och IT-stöd och lokalbokning. För frågor som rör dessa områden kan du vända dig till respektive central funktion, se kontaktuppgifter på sidan för aktuellt område.

Anmälan av fel- och serviceärenden

Anmälningar om fel- och serviceärenden tas om hand av Service VHC och vidarebefodras vid behov till hyresvärden Akademiska Hus. Din anmälan gör du under rubriken Ärendeanmälan.

Personal på Service VHC

Behöver du kontakta någon på Service VHC? Du hittar en presentation och en lista över medarbetarna här.

Tjänster som ingår i servicepaketet för Service VHC beskrivs i respektive block neda (öppnas med plustecknet)

Centraldisk

Rondering, hämtar, diskar, autoklaverar och levererar olika labbutrustningar och media. Service och kontakt med leverantörerna när det gäller utrustningen.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Farligt avfall inkl riskavfall

Praktisk hantering enligt överenskommelse med berörd verksamhet. Det är dock alltid enheten som producerar avfallet som är ansvarig för dokumentation och laguppfyllnad.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Gashantering

Hantering och förmedling av gas till användare, ansvar för gasnät.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Godshantering o interntransport

Mottagning i befintlig godsmottagning och intern distribution inom serviceområdet av försändelser. Uppsamlingsstation för utgående specialförsändelser för upphämtning av extern speditör.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Kaffetjänst

Avtalshantering (leasing och service). Leverantörskontakter.
Förbrukning tillkommer. Extra kaffetjänst faktureras.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Kökstjänst

Enligt överenskommen och dokumenterad standard för serviceområdet. För serviceområdena VHC och Ull i Uppsala har tjänsten beslutats vara obligatorisk och betraktas som standardtjänst.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Närservice

Traditionellt vaktmästeri samt byte av ljuskällor, mindre omflyttningar, intern distribution av t.ex. frukt, tidningar, papper etc., låskolvsbyten.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Passerkortshantering

Beställning och utlämning av fysiska kontorsnycklar där sådana finns till intern personal samt passerkortshantering inkl behörigheter till externa entreprenörer.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Sophantering (källsorterat)

Tömning av miljöstationer och sopkärl samt bortforsling till soprum. Rengöring i närmiljö.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Tvättjänst

Hämta, märka, väga, lämna, sortera, fakturahantering, leverantörskontakt.

Tjänstekategori: Extratjänst

Kadaverhantering_transport

Omhändertagande och bortforsling av djurkadaver. Tjänsten klassas som lätt alternativt tung transport beroende på fordon som åtgår.

Tjänstekategori: Extratjänst

Gödselhantering

Daglig rondering, service, städning och hantering av stopp, fel och service. Samordnare av leverantörer kring detta.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Ridhushantering

Skötsel av ridhus, "sladda" ridhus.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Riskavlopp

Enligt tjänstebeskrivning (på SharePoint).

Tjänstekategori: Tilläggstjänst