Laboratorieverksamheter

Senast ändrad: 05 april 2023

I VHC finns laboratorieverksamhet på flertal institutioner.

Det finns även gemensamma laboratorie utrymmen som VH-Intendenturen är ansvarig för.

På VHC finns en labbgrupp med representanter från varje institution med uppgift att samverka samt effektivisera samutnyttjandet av lab utrustning.

Här nedan finns en förteckning över laboratorieutrustning på VHC.