Lokalvård

Senast ändrad: 02 januari 2023

Lokalvården i VHC sköts av SLU:s gemensamma servicefunktion. Om du har frågor om lokalvården i VHC kontakta ansvarig person, se nedan. Ärenden som rör lokalvård läggs in under rubriken Ärendeanmälan för att uppföljning ska kunna ske.

Förutom den löpande lokalvården samordnar vi övriga tjänster inom området t.ex. storstädning, fönsterputs, golvvård, flyttstädningar och liknande, mer information finns i tilläggstjänster nedan.

Lokalvårdarna på Ultuna är certifierade vilket innebär att de genom utbildning i metoder, teknisk utrustning, kemikalier och miljörelaterade frågor har yrkesbevis för området. 

Lokalvård

Beskrivning av tjänsten: Städning av SLU:s verksamhets lokaler så att en god arbetsmiljö och ett gott lokalunderhåll upprätthålls. Städning av kontor, undervisningslokaler, gemensamma ytor, laboratorier och konferensrum.

Kontakt: Alnarp: Malin Edner Mc Guirk, Facility Manager, tfn 040-41 52 21, 070-358 62 23.
Skara: Jane Geismar, Facility Manager, tfn 0511-671 28, 070-270 71 28.
Umeå: Maria Renberg, Facility Manager, tfn 090-786 81 81, 070-649 21 29.
Uppsala: lokalvarduppsala@slu.se
Beställning: Basstädningen ingår automatiskt för SLU och kan inte utgå. Däremot kan kunden utöka städningen. Extra beställningar görs via mail.
Prissättning: Se mer under "Utbud och prissättning". Lokala avvikelser kan förekomma.

Tilläggstjänster: Kökstjänster, f.n. även tvätt och textiltjänster till SLU:s avdelningar. Extra städning, kylskåpsrengöring, beställning av förbrukningsmateriel till kunden. Se separat lista för komplett förteckning över tilläggstjänster.