Passerkort

Senast ändrad: 30 december 2022

Tillträde till VHCs entréplan i hus 4 och 5 styrs av öppettiderna som är samma som för övriga byggnader på campus.

Under terminerna är det öppet mellan kl 7.30 och 17.30.  På kvällar, nätter, helger och röda dagar samt olika klämdagar är dörrarna låsta och då styrs tillträden via behörigheter på passerkorten. Du behöver då din personliga pinkod.

Tillträde till övriga delar i lokalerna i VHC styrs av behörigheterna för ditt passerkort.

Läs mer om hanteringen av passerkort för anställda här.

Studenterna har också sin behörighet till ej allmänt öppna lokaler styrd av sina passerkort. Kan variera beroende på vilken kurs de läser.

Receptionen kan hjälpa dig med lånekort vid behov.