Ansökan om dispens för schemaläggning av obligatoriskt moment på en onsdagseftermiddag inom PN-LT

Senast ändrad: 13 mars 2023

I normalfallet ska onsdagseftermiddagar vara fria från schemalagd undervisning. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. För utbildningar inom PN-LT har beslutet delegerats till PN-ordföranden i samråd med berörd kår.

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Kontaktinformation