För lärare i Alnarp

Senast ändrad: 26 april 2023

Sidan är till för dig som undervisar i kurser och program vid LTV-fakulteten eller på campus Alnarp. Här publiceras även tips om utveckling, kurser m.m. när det gäller pedagogik.

Mer info på medarbetarwebben

Det finns en hel del information att nå från fliken Utbildning på grund- och avancerad nivå. Här finns länkar till bl.a. schemasökning, fusk och plagiering. Vidare finns sajter för stöd till lärare och stöd till programstudierektorer (PSR).

Terminstider

Snabblänk till terminstider, där även ortsspecifika uppgifter för Alnarp finns listade.

Genväg till utbildningshandboken

Utbildningscentrum i Alnarp

Blanketter & dokument

Administrativa rutiner (virtuell arbetsplats)

Ansökan om dispens för schemaläggning på en onsdagseftermiddag, Ansökan - webbformulär 2020

Beslut Ortsspecifika uppgifter läsår 2021/22 (pdf) Prodekanbeslut 2021-03-04_signed_signed.pdf

Prodekanbeslut ortsspecifika uppgifter 2022–2023

Checklista 2020-21_rev.pdf (pdf) Checklist 2020-21_Eng_rev.pdf

Delegation till biträdande prefekt för GU (tidigare namn GU-ansvarig) (pdf)

Evaldblankett (word)

Internationella sommarkurser  # Int. summer courses - in English (word)

Ramschemaboken 2019 (pdf), Ramschemabok 2020 (pdf), Ramschemabok 2021 (pdf), Ramschemabok 2022–2023 (pdf)

OBS - vid olika uppgifter i ramschemaboken och SLUkurs, är det SLUkurs som är korrekt.

Uppdaterad 19 augusti 2022.

Examensarbete

Informationssida Medarbetarwebben Examensarbete

 • riktlinjer för examensarbeten
 • registreringsblankett
 • arbetsplan
 • etc

Blankett Godkännande av självständigt arbete (pdf) rev. nov 2017

Direktlänkar till bibliotekets exjobbsmallar:

https://slu-se.instructure.com/courses/458?epslanguage=sv (svenska)

https://slu-se.instructure.com/courses/1097?epslanguage=en (engelska)

 

Biträdande prefekter för GU (GU-ansvariga)

Biträdande prefekter för GU vid LTV-fakulteten, Alnarp

Institutionen för biosystem och teknologi – Lars Mogren, ankn. 5376, Department of Biosystems and Technology

Institutionen för växtförädling - Aakash Chawade, ankn. 5328, Department of Plant Breeding

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning – Maria Kylin, ankn. 5451, och Kristin Wegren, ankn. 5482, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Institutionen för växtskyddsbiologi - Marie Bengtsson, ankn. 5308, Department of Plant Protection Biology

Institutionen för människa och samhälle - Jozefine Nybom, ankn. 5506, Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology

Biträdande prefekt för GU vid LTV-fakulteten, Ultuna

Institutionen för stad och land - Helen Arvidsson, ankn. 1995, Department of Urban and Rural Development

Institutionsstudierektor vid S-fakulteten, Alnarp

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap - Jörg Brunet

 

PN-LT, Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

Programstudierektorer (PSR)

Programstudierektorer (PSR)

Programstudierektorsuppdrag  beslutade av Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT) fr o m 2022-07-01, dock längst till 2025-06-30, för följande utbildningsprogram:

 • Agroecology - master, PSR Teun Dekker (bitr PSR Raj Chongtham)
 • Food and Landscape - master, PSR Anna Peterson
 • Horticultural Science - master, PSR Karl-Johan Bergstrand
 • Hortonom, programkoordinator Salla Marttila (ingen antagning)
 • Hållbar stadsutveckling - master, PSR Helena Mellqvist
 • Landskapsarkitekt - Alnarp, PSR Caroline Dahl (bitr PSR Anders Larsson och Linn Osvalder)
 • Landskapsarkitekt - Uppsala, PSR Malin Eriksson (bitr PSR Anna Lundvall)
 • Landskapsingenjör – Alnarp, PSR Åsa Bensch
 • Landskapsingenjör - Uppsala, PSR Bodil Dahlman
 • Landscape Architecture- master, PSR Caroline Dahl (bitr PSR Anders Larsson och Linn Osvalder)
 • Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master, PSR Burcu Yigit Turan
 • Outdoor Environments for Health and Well-being - master, PSR Elizabeth Marcheschi
 • Plant Biology for Sustainable Production - master, PSR Ida Lager (bitr PSR Anders Kvarnheden)
 • Trädgårdsingenjör - design, PSR Stefan Sundblad
 • Trädgårdsingenjör - odling, PSR Mattias Larsson
Programstudierektorer (PSR) övriga program som ges på campus Alnarp:
 • Lantmästare, PSR Helene Larsson Jönsson (utses av PN-NJ)
 • Sustainable Food Systems (antagna från HT22), PSR Lotta Nordmark (utses av PN-NJ)
 • Sustainable Food Systems - Master´s Programme (antagna t.o.m. HT21) PSR Lotta Nordmark (utses av PN-NJ)
 • Euroforester - master, PSR Per-Ola Hedwall (utses av PN-S)
 • Forest and Landscape (BSc), PSR Karin Hjelm (utses av PN-S) (bitr PSR Helena Mellqvist)
 • (Skogsbruk med många mål- ingen antagning), PSR Karin Hjelm (utses av PN-S))

Informationen uppdaterad 2024-04-18 av Desiree Mattsson

Arkiv_Lärarluncher & Utb.konferenser i Alnarp

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Utbildningscentrum
Postadress: Box 190, 234 22 Lomma
Besöksadress: Sundsvägen 4, Alnarp