Hoppa till huvudinnehåll

Forskningskommunikation @LTV

Genom forskningskommunikation skapas insikter i, ökat engagemang för, och användning av forskning som bedrivs vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Kommunikativ hjälp i forskningsansökningar

Forskare inom LTV-fakulteten som planerar att söka finansiering har möjlighet att boka in rådgivning utifrån ett kommunikationsperspektiv hos oss på Forskningskommunikation@LTV.

Grupper, bloggar och nyhetsbrev

Håll kontakten med dina intressenter! Grupper i sociala medier, bloggar och nyhetsbrev är sätt att löpande hålla avgränsade målgrupper uppdaterade.

Foto och film

Foton och filmer är en tillgång inom forskningskommunikation då det visualiserar och levandegör forskning. Bra fotomaterial ökar också chanserna att nå ut till en bredare målgrupp.

Sociala medier

Hela 94 procent av svenskarna använder sociala medier och 85 procent gör det varje dag, så det är ett betydande forum för kommunikation. Hur kan du använda sociala medier för att nå ut med din forskning?

LTV-fakultetens faktablad

Faktabladen är ett sätt att effektivt och långsiktigt nå ut med tillämpningsbar forskning. Här hittar du instruktioner för framtagande.

Gör en kommunikationsplan

Kommunikationsplanen visar vägen för hur du når dina intressenter. Den svarar på vem, vad, när, varför och hur. Ofta är kommunikationsplanen ett krav från forskningsfinansiärer. Här finns våra bästa tips!

Hit eller dit står det på en skylt i gräset

Mediekontakt och pressutskick

Vill du berätta om forskningsresultat, intressanta aktiviteter eller projekt? Vi hjälper gärna till att hitta rätt sätt att nå ut. På sidan om mediekontakt och pressutskick finns bra råd om nyhetsvärdering.

Publicerad: 29 februari 2024 - Sidansvarig: forskningskommunikationLTV@slu.se
Loading…