Om oss

Senast ändrad: 29 februari 2024

Teamet på Forskningskommunikation@LTV är ett stöd för forskande personal vid LTV-fakulteten. Vi jobbar strategiskt och operativt med kommunikation för att stärka forskningens genomslag.

Forskningskommunikation@LTV  jobbar internt för att stärka vår samlade kommunikationskompetens och hitta synergier i samverkan, men vi jobbar också externt för att synliggöra forskning och resultat. Vår verksamhet ska få LTV:s forskare att glänsa!

Hur får man hjälp av oss?

Vi arbetar rådgivande inom kommunikation och det går bra att kontakta oss med frågor, för få coachning inför projektansökningar eller stöd i att utforma kommunikationsplaner.

Teamet genomför också direkta kommunikationsinsatser, till exempel att skriva artiklar, göra korta intervjufilmer och hjälpa till vid presskontakt.

Hör av dig till vår gemensamma brevlåda eller kontakta oss direkt. Kontaktinformation finns nedan. 

Teamet

Johanna Grundström

Tf verksamhetsledare Placerad i Alnarp.

Karin Montgomery

Skribent. Placerad i Alnarp.

Teresia Borgman

Redaktör för nyhetsbrev. Externt placerad.