Om oss

Senast ändrad: 02 februari 2024

Teamet på Forskningskommunikation@LTV är ett stöd för forskande personal vid LTV-fakulteten. Vi jobbar strategiskt och operativt med kommunikation för att stärka forskningens genomslag.

På olika sätt hjälper vi till att göra vetenskapligt material mer tillgängligt och förståeligt för allmänheten, beslutsfattare och andra intressenter. Vår verksamhet är målstyrd och utgår från en handlingsplan med aktivitetsmatris som uppdateras årligen.

Hur får man hjälp av oss?

Vi är rådgivande inom kommunikation. Det går bra att kontakta oss med frågor, få coachning inför projektansökningar mm. Vi genomför också direkta kommunikationsinsatser, till exempel att skriva artiklar, göra korta intervjufilmer och hjälpa till vid presskontakt. Vi har med oss ett helhetstänk och arbetar strategiskt för att synliggöra olika ämnes-och kunskapsområden vid fakulteten. Vi jobbar internt för att stärka vår samlade kommunikationskompetens och hitta synergier i samverkan, men vi jobbar också externt för att synliggöra forskning. Vår verksamhet ska få LTV:s forskare att glänsa!

Teamet

Johanna Grundström

Tf verksamhetsledare Placerad i Alnarp.

Karin Montgomery

Skribent. Placerad i Alnarp.

Teresia Borgman

Nyhetsbrevsredaktör. Externt placerad.