Grupper, bloggar och nyhetsbrev

Senast ändrad: 11 juni 2024

Grupper i sociala medier, bloggar och nyhetsbrev är sätt att löpande hålla avgränsade målgrupper uppdaterade inom ett visst område, exempelvis hur ett forskningsprojekt framskrider.

Innan du bestämmer dig för att använda verktygen bör du först analysera målgrupp, syfte och tillgängliga resurser. Hur mycket tid har du att lägga och hur ofta har du har ny information att dela med dig av som har ett värde för målgruppen.

Som vid all kommunikation gäller det att ha sin läsare i åtanke hela tiden när du skriver, så att tonaliteten träffar rätt och att budskapen når fram.

Grupper i sociala medier

På sociala medier, till exempel Facebook eller LinkedIn, kan du samla din målgrupp och göra regelbundna inlägg antingen på en sida eller i en grupp. Vilket man väljer beror på den grad av interaktion man är ute efter.

  • Sidor är offentliga och kan gillas/följas av alla som är aktiva på det sociala mediet.
  • Grupper kan vara offentliga eller privata. En grupp skapar en gemenskap och fungerar som ett diskussionsforum för medlemmarna. I en privat grupp kan du begränsa vem som får bli medlem.

Med rätt namn på din sida/grupp kan personer du tidigare inte haft kontakt med men som är intresserad hitta fram. Sociala medier är en bra plattform för att skapa engagemang.

Blogg

En blogg kan liknas vid en dagbok på webben, som efterhand fylls med löpande uppdateringar. Andra kan se och kommentera dina inlägg. SLU har en bloggplattform i verktyget WordPress, där du kan starta en din egen blogg.

Mer information om hur du praktiskt går tillväga för att starta en blogg finns under Bloggar på SLU. 

Nyhetsbrev

Att göra ett bra nyhetsbrev kräver en god planering, regelbundenhet i distributionen och är förhållandevis tidskrävande. Ett nyhetsbrev skickar du direkt till din målgrupp och nuförtiden nästan alltid via e-post.

  • Ha ett tydligt syfte
  • Skriv enkelt och ge läsaren kontext
  • Kategorisera innehåll och använd rubriker

Ett nyhetsbrev kan vara ett vanligt e-postmeddelande eller skapas i ett nyhetsbrevsverktyg. SLU använder verktyget Ungapped för att ge ut nyhetsbrev, vilket endast behöriga redaktörer har tillgång till. 

SLU:s nyhetsbrev

Det finns ett stort antal högkvalitativa nyhetsbrev på SLU. Kanske behöver du inte starta ett nytt utan kan få plats i något av de befintliga nyhetsbreven som täcker den målgrupp du vill nå?

Kontakta i så fall den kommunikatör som ansvarar för brevet, för att diskutera att sprida innehållet där.

Observera att elektroniska nyhetsbrev (oavsett om görs i e-postverktyg eller nyhetsbrevsverktyg) omfattas av GDPR, vilket innebär vissa restriktioner för hur e-postadresser får hanteras. Mer information på GDPR i bild & video