Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete

Ett examensarbete är ett större självständig uppgift i slutet av en utbildning. Kallas även självständigt arbete eller uppsats. Problemformulering, genomförande och rapportering är centrala moment. Studenten presenterar och försvarar sitt arbete vid ett seminarium. För att ta kandidatexamen krävs att man gör ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i ditt huvudområde. För att ta masterexamen krävs totalt examensarbete om 30 högskolepoäng i sitt huvudområde på avancerad nivå.


Det finns 24 sidor som är taggade med Examensarbete:

Examensarbeten inom NJ-fakulteten

Här hittar du riktlinjer, blanketter och information om lediga examensarbeten på institutionerna. Samordning För vissa huvudområden gäller att examensarbete/självständigt arbete kan genomföras på

Examensarbeten

Presentation av examensarbeten i landsbygdsutveckling anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av presentationerna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Rural Development and

LA exjobb

Presentation av examensarbeten i landskapsarkitektur anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Landscape Architecture for

LA Exjobb

Redovisningar av examensarbeten i landskapsarkitektur anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten, gjorda av studenterna på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala.

MK examensarbeten

Presentation av examensarbeten i miljökommunikation anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Environmental Communication

Presentationer av masteruppsatser

stina.johannesson@slu.se Välkommen att lyssna på våra studenters presentationer av sina masteruppsatser i skogsvetenskap. Alla presentationer hålls på engelska i rum Silvicum, Institutionen för

Thesis Day information 25apr-2

Thesis Day 2023 - information för studenter slualumn@slu.se Informationsmöte för studenter om att delta i Thesis Day 2023. Är du nyfiken på att delta i Thesis Day? Vill du veta mer om vad det

Thesis Day information 25apr

Thesis Day 2023 - information för studenter slualumn@slu.se Informationsmöte för studenter om att delta i Thesis Day 2023. Är du nyfiken på att delta i Thesis Day? Vill du veta mer om vad det

Thesis Day information

Thesis Day 2023 - information för studenter slualumn@slu.se Informationsmöte för studenter om att delta i Thesis Day 2023. Är du nyfiken på att delta i Thesis Day? Vill du veta mer om vad det

Online seminar series for students working on their thesis – part 3

Online seminar series for students working on their thesis – part 3 utb-webb@slu.se Are you about to start writing your bachelor's or master's thesis? Then this is for you! Throughout the spring

examensarbete om automatisk mjolkning

Det finns möjlighet att vara med på detta samarbetsprojekt mellan SLU and DeLaval Du kan läsa om detta spännande examensarbete projekt på den engelska versionen av sidan

Mjölkbönders syn på jordbruksstöd till gräsmarker

Jordbruksstöd till gräsmarker påverkar mjölkböndernas markförvaltning till viss del, men vissa avstår att söka eftersom kriterierna är krångliga. Det är slutsatsen av Agnes Lindbergs mastersarbete

Loading…