Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete

Ett examensarbete är ett större självständig uppgift i slutet av en utbildning. Kallas även självständigt arbete eller uppsats. Problemformulering, genomförande och rapportering är centrala moment. Studenten presenterar och försvarar sitt arbete vid ett seminarium. För att ta kandidatexamen krävs att man gör ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i ditt huvudområde. För att ta masterexamen krävs totalt examensarbete om 30 högskolepoäng i sitt huvudområde på avancerad nivå.


Det finns 23 sidor som är taggade med Examensarbete:

Presentationsteknik och ge feedback

Inställt: Presentationsteknik och ge feedback utb-webb@slu.se Språkverkstan och Studie- och karriärvägledningen vid SLU håller en föreläsningsserie som består av tre Zoom-föreläsningar. Målet är

Examensarbeten inom NJ-fakulteten

Här hittar du riktlinjer, blanketter och information om lediga examensarbeten på institutionerna. Samordning För vissa huvudområden gäller att examensarbete/självständigt arbete kan genomföras på

Master thesis training

Master Thesis Training (MTT) utb-webb@slu.se Master Thesis Training (MTT) är en möjlighet för masterstudenter att mötas i en tvärvetenskaplig och interkulturell miljö med fokus på vetenskapen för

Referensskrivning och hur du undviker plagiering

Referensskrivning och hur du undviker plagiering utb-webb@slu.se Språkverkstan och Studie- och karriärvägledningen vid SLU håller en föreläsningsserie som består av tre Zoom-föreläsningar. Målet är

Kom igång med ditt examensarbete

Kom igång med ditt examensarbete - tre Zoomföreläsningar om examensarbete utb-webb@slu.se Språkverkstan och Studie- och karriärvägledningen vid SLU håller en föreläsningsserie som består av tre

Utlysning av stipendium för internationellt examensarbete

Sista ansökningsdag för stipendium för internationellt examensarbete utb-webb@slu.se Är du intresserad av att skriva ditt examensarbete i ett låg- eller medinkomstland? Cirka tio SLU-studenter

Examensarbeten

Presentation av examensarbeten i landsbygdsutveckling anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av presentationerna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Rural Development and

LA exjobb

Presentation av examensarbeten i landskapsarkitektur anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Landscape Architecture for

LA Exjobb

Redovisningar av examensarbeten i landskapsarkitektur anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten, gjorda av studenterna på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala.

MK examensarbeten

Presentation av examensarbeten i miljökommunikation anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Environmental Communication

Presentationer av masteruppsatser

stina.johannesson@slu.se Välkommen att lyssna på våra studenters presentationer av sina masteruppsatser i skogsvetenskap. Alla presentationer hålls på engelska i rum Silvicum, Institutionen för

Thesis Day information 25apr-2

Thesis Day 2023 - information för studenter slualumn@slu.se Informationsmöte för studenter om att delta i Thesis Day 2023. Är du nyfiken på att delta i Thesis Day? Vill du veta mer om vad det

Loading…