Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med utbildning att göra.


Det finns 73 sidor som är taggade med Utbildning:

lika villkor vid externa besök

Lika villkor vid externa besök internkommunikation@slu.se Hur informerar vi om och diskuterar lika villkor med våra studenter? Studenter är skyddade mot diskriminering och trakasserier enligt

Kurs i skoglig föryngring

stina.johannesson@slu.se Kursens övergripande mål är att förmedla en helhetsbild över hela föryngringskedjan, från frö till etablerat träd, och att ge studenterna insikt i komplexiteten i det

Svara på ditt antagningsbesked urval 1

Svara på ditt antagningsbesked utb-webb@slu.se Tacka ja senast 19 december för att behålla din plats. Ett uteblivet ja-svar leder till att du stryks från utbildningar som du har bedömts behörig

Kurs i försöksstatistik 1-2 mars 2023

Kurs i försöksstatistik Anneli.Lundkvist@slu.se Inbjudan till kurs i försöksstatistik 1-2 mars 2023 SLU Fältforsk inbjuder till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika

Sen anmälan öppnar

Glömde du anmäla dig till vårterminens kurser? utb-webb@slu.se Sen anmälan öppnas på de kurser där det kan finnas chans att bli antagen till. Studenter som gör en sen anmälan rangordnas efter det

Svara på ditt antagningsbesked

Svara på ditt antagningsbesked utb-webb@slu.se Tacka ja senast 19 december för att behålla din plats. Ett uteblivet ja-svar leder till att du stryks från utbildningar som du har bedömts behörig

uls pedagogiska pris

Årets pedagogiska pris har tilldelats Johan Ronnesjö, landskapsingenjör och universitetsadjunkt vid avdelningen för landskapsarkitektur. Johan Ronnesjö arbetar som lärare på

Advanced R programming(2)

Avancerad R programmering Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Umeå Syllabus Time schedule, literature and more information Application Kontakt: Chandra Kiran Krishnamurthy, 

Basic R programming(2)

Grundläggande R programmering Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Umeå Syllabus Time schedule, literature and more information Application Kontakt: Chandra Kiran Krishnamurthy,

Attraktionsindex

För att kunna mäta och öka attraktionskraften i de gröna näringarna behövs ett återkommande och tillförlitligt mått på näringens tillstånd. Nu lanseras ett attraktionskraftsindex för de gröna

Högnivåmöte för nordiska universitet

Under två dagar samlas rektorer och vicerektorer för de nordiska universitetsdagarna som hålls i Bryssel. På mötet kommer man diskutera visioner för europeisk forskning, innovation och utbildning.

Rekordmånga studenter

När höstterminen nu börjat har Alnarp långt över 100 skogliga studenter. – Det är väldigt roligt. Inte minst är vår nya utbildning, Skog och Landskap populär. Med den når vi nya grupper av studenter

Loading…