Dekanbrev

Senast ändrad: 12 december 2023
Jon-Petter Gustafsson, vicedekan på NJ-fakulteten, foto.

Varför sjunker antalet sökande till våra utbildningar?

För några år sedan talade man på SLU om att fördubbla antalet studenter. Verkligheten idag ser tyvärr annorlunda ut. Antalet nybörjare på NJ-fakultetens utbildningsprogram har minskat till drygt 400 i år från rekordnoteringen på mer än 700 under Covidåren 2020–2021. Nedgången under de senaste två åren är bred, och drabbar de flesta av våra kandidat- och masterprogram, såväl yrkesprogram (agronom och lantmästare) som de generella programmen. Det finns dock ljuspunkter i mörkret – en sådan är kandidatprogrammet i Biologi och Miljövetenskap, som har ett fortsatt högt söktryck.

Det kan ju förefalla märkligt att våra program inte är så eftersökta när de handlar om några av våra stora framtidsfrågor, och att studenterna vi utbildar är attraktiva på arbetsmarknaden. Varför har vi då inte lyckats bättre? Förmodligen handlar det om en kombination av olika faktorer. Marknadsföringen av våra program är långt ifrån så bra som den skulle kunna vara. Nuvarande programstruktur är sannolikt inte den bästa. Det finns säkert också flera externa faktorer – ett välkänt exempel är Migrationsverkets långa handläggningstider för internationella studenter.

Vi ska arbeta hårt för att vända trenden. Bland annat behöver vi:

  • förändra och förbättra marknadsföringen,
  • förbättra programstrukturen för bättre tydlighet för studenten,
  • se till att vi har fortsatt hög kvalitet på våra utbildningar.

Men samtidigt är vi, på grund av rådande läge, tyvärr tvungna att genomföra besparingar inom grundutbildningen, och dessa kommer att bli kännbara på institutionerna. Jag hoppas förstås att detta kan ske med minimal påverkan på utbildningarnas kvalitet. På fakultetsnivå kommer vi självfallet att göra vad vi kan. Men det kan likväl bli aktuellt med nedläggning av program – utbildningsnämnden arbetar just nu med den frågan.

Till slut: grundutbildningen är en central del av vår verksamhet. Och om vi på SLU inte utbildar morgondagens experter på livsmedel, växtodling, agrar ekonomi och miljö, vilka ska då göra det? Förhoppningsvis är det vi nu ser en tillfällig nedgång, så att vi snart kan få fart på studenttillströmningen igen!

Jon Petter Gustafsson
Vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå

Foto: Amanda Öberg.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation