Dekanbrev

Senast ändrad: 11 juni 2024

Några insikter från årets dialoger med institutionerna

Vicedekan Sara Hallin, foto.

Under vårvintern har fakultetsledningen haft verksamhets- och kvalitetsdialoger med NJ:s institutioner med fokus på forskning och miljöanalys. Det är andra året vi genomför dem sedan den systematiska kvalitetssäkringen inom dessa områden infördes. Det har varit så spännande att få ta del av allt som pågår i verksamheten. Och det är mycket som pågår! Vi har även fått god inblick i hur institutionerna arbetar med olika utmaningar för att kunna erbjuda bra miljöer och villkor som främjar kvaliteten i verksamheten.

Den omedelbara reflektionen är att NJ:s medarbetare gör ett fantastiskt arbete. Det går bra för NJ, vilket bland annat avspeglas i publicering, genomslag, externa bidrag och uppdrag samt samverkan och det omfattande miljöanalysarbetet. Vi ser också ett stort engagemang i kvalitetsarbetet. Nu är vi full färd med att analysera och kondensera informationen från verksamhets- och kvalitetsdialogerna inför fakultetens dialog med Rektor i juni.

Även om analysen inte är klar så framträder vissa mönster när det gäller utvecklingsåtgärder på institutionsnivå. Ett återkommande tema är hur vi arbetar med att stötta unga forskare, särskilt postdoktorer. Här finns behov av att utveckla strategier för etablering och utveckling av forskare tidigt i karriären. Det kan till exempel vara karriärcoachning av postdoktorer och att skapa ett forum för dem på institutionsnivå. Det finns många goda idéer liksom ansatser som provats och etablerats ute på institutionerna. Här finns möjligheter att lära av varandra!

En annan utmaning som delas av flera institutioner är att hitta strategier för att rekrytera och behålla fler kvinnor. Under de senaste åren har flertalet högre akademiska anställningar vid NJ tillsats med män, och vi har några institutioner som blivit mansdominerade när det gäller de här anställningarna. Det är förstås oroande. Frågan varför det ser ut så här är komplex men här måste vi helt klart göra mer.

En tredje utmaning för de flesta institutionerna är datalagring och i vissa fall hur data görs tillgänglig. Här famlar flertalet institutioner i mörkret, särskilt när det gäller ”big data”. En del institutioner tar saken i egna händer då man upplever priserna hos SLU IT som orimligt höga men de flesta efterfrågar en samlad strategi för SLU.

Verksamhets- och kvalitetsdialogerna fortsätter under 2025 och 2026 med siktet inställt på forskningsutvärderingen Kvalitet och Nytta (KoN). Nästa KoN är inplanerad 2027. Det kan låta långt bort men det är vad vi gör nu som påverkar utfallet. Jag ser med tillförsikt fram emot resultatet!

Och nu verkar våren äntligen vara på intåg!

Sara Hallin
Prodekan

Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation