Dekanbrev

Senast ändrad: 29 oktober 2020
Porträtt Torleif Härd.

Vi närmar oss jul och nytt år

Va, nu igen? Det var ju alldeles nyss?
Ett år går fort. Och det har hänt mycket, framförallt under en kort höst.

Forskningsfartyget Svea

En händelse jag inte kommer att glömma från 2019 är namngivningen av vårt nya forskningsfartyg, Svea, i Lysekil en kylslagen septemberdag. Det var en jättefin ceremoni och den känsla jag framförallt tog med mig var insikten att det 70 meter långa och 6 våningar höga fartyget är en enda stor forskningsinfrastruktur fylld av modern utrustning. SLU:s redan starka marina forskning har blivit ännu mycket starkare!

Rektors besök

En annan minnesvärd händelse var nya rektor Mias besök på vår fakultet en mörk eftermiddag i november. Det var inget långt besök, men mycket välkommet. Fyra hus besöktes på fyra timmar och med en medelhastighet av tre och en halv institutioner i timmen. Men det var härligt för prodekan Pär och mig att se allt arbete som hade lagts ner på för att visa upp vår verksamhet. Och rektor var imponerad: – Vilken fin fakultet ni har! sa hon glatt efteråt. Och så fick hon åka skördetröska mellan MVM-centrum och Ekologicentrum. Jag följde efter i en traktor.

Guldregn

Ytterligare en trevlig händelse under hösten har varit guldregnet från framförallt Formas. Vi ska naturligtvis inte konkurrera inom SLU, men jag konstaterade ändå mycket nöjd att vår fakultet är mottagare av fler än hälften av Formas många bidrag till SLU:s forskning! Vi har även tidigare i år tagit emot stora bidrag från bland andra Mistra, Europeiska forskningsrådet och Wallenbergstiftelsen. Grattis till alla bidragsmottagare. Bra jobbat!

Jag har i det sammanhanget även gjort en annan intressant observation. Vi har just genomfört budgetdialoger med institutionsledningarna. Statsanslaget är grunden i alla institutioners budgetar och detta har av olika skäl inte ändrats så mycket jämfört med förra årets statsanslag. Trots detta planerar de flesta institutioner på NJ för personalökningar under 2020 och i ett par fall stora personalökningar. Fakulteten går med andra ord i genomsnitt mycket bra, även om den bilden naturligtvis grumlas av de nedskärningar som vi under året har tvingats till inom framför allt forskning kring biologisk mångfald.

Ny strategi

Så vad har vi att se fram emot för 2020? Ett nytt spännande år, säkert. Bland annat så kommer hela universitetet under våren att involveras i arbetet att ta fram en ny strategi för åren 2021–2025. Denna kommer att skrivas kring ett antal fokusområden som har diskuterats i ledningen under hösten. Mitt mål är att vi på NJ ska göra ett grundligt arbete i vilket alla medarbetare ska känna sig delaktiga. Vi har bemannat oss väl med en strategigrupp ur fakultetsledningen som arbetar med stöd av Marnie och Karin på NJ:s kansli. Vi räknar med att institutionerna inleder diskussioner inbördes redan nu efter jul och strategigruppen kommer att träffa samtliga institutionsledningar under februari. Till arbetet knyter vi också en namnkunnig extern referensgrupp.

God Jul!

Nu ser vi naturligtvis först fram emot en välförtjänt jul- och nyårsledighet! Jag vill med dessa ord rikta ett varmt tack för året som gått till alla fakultetens medarbetare, och samtidigt önska er fina och avkopplande jul- och nyårshelger och ett riktigt gott nytt 2020!

Med vänlig hälsning,
Torleif

Relaterade sidor: