Dekanbrev

Senast ändrad: 25 oktober 2019
Vicedekan Marina Queiroz.

Förståelse för olikheter gör skillnad.

Nytt läsår och nya studenter!

I skrivande stund är det 5 dagar kvar tills jag för 10:e gången välkomnar ett nytt gäng nyfikna, förväntansfulla och säkert lite nervösa studenter till Ultuna. Det är det roligaste som finns! Trots den rutin jag vid det här laget har är det lite nervöst för mig också. Så är det med nya utmaningar, som t.ex. att möta en ny grupp människor.

Om att skapa en kultur i gruppen

Jag vet att jag som lärare kan göra mycket för den kultur som växer fram i gruppen. Kulturen i gruppen påverkar hur studenterna trivs hos oss på SLU och därmed också deras öppenhet och förmåga att ta till sig ämneskunskaperna vi lär ut.

Att jag är tydlig med mina intentioner och förväntningar räcker en lång väg. Jag brukar säga att det inte finns några dumma frågor, att de är här för att lära sig nya saker och att tänka på nya sätt samt att de i den processen måste vara snälla mot sig själva, för det är jobbigt att vara nybörjare.

Jag brukar berätta att min erfarenhet som student var att jag lärde mig massor av mina klasskamrater. Genom våra diskussioner och genom de frågor de andra ställde, hjälpte de mig att förstå nya saker och se nya perspektiv.

Jag brukar säga att det är viktigt att alla vågar ställa sina frågor, att vi måste komma över vår blygsel och våga ta ordet eftersom det inte är min person som är viktig i sammanhanget, utan det jag vill fråga eller säga; det som behöver bli hört. Detta är en av de viktiga generella kompetenser som SLU ska ge, en lära för livet.

Jag anstränger mig för att använda ett inkluderande språk: säger paus istället för bensträckare, förklarar referenser och undermeningar, förutsätter inte att alla är födda i Sverige, för att ta några exempel.

Jag brukar berätta att det för mig som lärare är jätteviktigt att de visar respekt för varandra, att det är högt i tak för olika åsikter, olika måenden och olika sätt att vara. Och jag vet att detta gör skillnad.

Vikten av självkritiskt tänkande

Jag pratar också om normer. De oskrivna regler, idéer och ideal som råder kring hur vi förväntas vara, leva och se ut, de ofta outtalade förutfattade meningar om våra medmänniskor som vi bär på. För oss landskapsarkitekter är det en del av yrkesrollen att prata om normer. Vi ska skapa utemiljöer som fungerar för olika människor och i olika sammanhang.

Därför måste vi ha en förståelse för människors olikheter och vi måste förstå varför vi tänker som vi gör. Inom universitetet behöver vi ha sådana här diskussioner oavsett vilka områden vi arbetar inom, för vi är alltid i ett sammanhang med andra människor, vi har kollegor och studenter.

Nyligen arrangerade EPU (enheten för pedagogisk utveckling vid SLU) en utbildningskonferens om internationalisering. Vi resonerade kring hur internationalisering kan vara ett analysverktyg för att möta nya kulturer och livsstilar och att det kräver kritiskt och självkritiskt tänkande. 

Här kommer vi tillbaka till diskussionen om normer, eftersom vi i arbetet med att se och vara öppna för andra måste börja med att titta på oss själva. Vilka förutfattade uppfattningar har jag, hur påverkar de hur jag läser av, tolkar, bemöter och kommunicerar med min omgivning? Utan en sådan utgångspunkt är jag blind för mina egna tolkningar av omvärlden och jag kan luras att tro att mina fördomar är neutrala sanningar. Vi måste först titta på oss själva, annars blir vi osynliga åskådare till "det andra"; en annan livsstil, annan hudfärg, annan sedvänja eller vad det må vara. Detta leder inte till någon djupare interkulturell insikt, utan istället riskerar vi att exotifiera människor, förstärka utanförskap och i värsta fall agera diskriminerande utan att ens förstå det själva.

Ny JLV-organisation

Det har tagits beslut om en ny organisation för jämlikhets- och lika villkorsfrågor (JLV) på SLU. Det ska bli väldigt spännande att tillsammans med er alla fortsätta att diskutera och agera i dessa frågor, som är så centrala för en god arbets- och studiemiljö här på vårt universitet. Nytt läsår, nya studenter, ny JLV-organisation. September för med sig mycket nytt. Hur rutinerad du än är, kom ihåg att vara snäll mot dig själv. Du som inte känner dig så rutinerad, se till att vara extra snäll mot dig själv!

Med önskan om en skön höst!

/Marina Queiroz

Landskapsarkitekt och universitetsadjunkt, institutionen för stad och land
Ordförande i NJ-fakultetens kommitté för lika villkor
Vicedekan för jämställdhets- och lika villkorsfrågor

Relaterade sidor: