Dekanbrev

Senast ändrad: 12 april 2019
Porträtt Richard Johnson

Nya miljöanalysprogram på SLU trots ansträngd budget

Vid den här tiden på året är det många som tar fram varmare kläder och funderar på att sätta vinterdäck på sina cyklar och bilar. Enligt kalendern är det höst, men med temperaturer >15 C känns det mer som en sval sommardag (eller en vinterdag från någon som växte upp i södra Kalifornien). Jag tvivlar på att många klagar på brittsommarvädret eftersom det är perfekt väder när man ska ut i trädgården och skörda den ovanligt rika produktionen av äpplen.

Det är också den tid på året när många jobbar med nästa års budgetar. För fortlöpande miljöanalys (Foma) ser det ut som om nästa års budget kommer att vara lika ansträngd som 2018 års budget. På den ljusa sidan, trots Fomas nuvarande ekonomiska situation, har vår rektor beslutat att starta två nya miljöanalysprogram: Vilt som samordnas av Skogsfakulteten och Fjäll/Arktis som samordnas av NJ-fakulteten. Det innebär att NJ-fakulteten nu ansvarar för samordningen av sju av Fomas 12 program

Professor Willem Goedkoop vid institutionen för vatten och miljö har fått uppdraget som programkoordinator från och med 1 oktober. Professor Goedkoop har sedan 2010 varit co-ledare för CAFF:s sötvattensgrupp (Conservation of Arctic Flora and Fauna). Gruppens uppgift har inneburit att harmonisera och utveckla långsiktiga övervakningsprogram för arktiska sötvatten, däribland dammar, sjöar, floder, deras bifloder och tillhörande våtmarker. Professor Goedkoops första uppgift som koordinator är att utarbeta en plan över programmål och aktiviteter som ligger till grund för Sveriges miljömål en Storslagen fjällmiljö.

Under 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 som består av 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals: SDG). För att delvis ta itu med och visa framsteg mot att uppnå detta målarbete kommer Foma att koppla sina 12 miljöanalysprogram till FN:s SDG:s. Eftersom SDG:s korsar flera av SLU: s intresseområden är jag övertygad om att den närmaste framtiden kommer att innebära stimulerande samarbete mellan Foma, samverkanslektorer och SLU Global, samt implementering av SDG-arbete inom undervisning och forskning.

För SDG:s med kopplingar till vattenfrågor ser vi fram emot anställningen av Dr Leonard Sandin som den nya koordinatorn för SLU:s Vattenforum (från och med 1 november). Eftersom SLU har cirka 300 forskare som arbetar med vattenrelaterade frågor, från grundforskning till hållbar förvaltning av vatten och akvatiska ekosystem inom allt från jordbruk till stadsplanering och hav, kommer en del av Dr Sandins jobb innebära att facilitera och kommunicera forskning, utbildning och miljöanalys som har anknytning till vatten. Vattenforumet är baserat inom SLU:s fakultet för naturresurser och lantbruksvetenskaper, men främjar vattenrelaterat arbete över fakultetsgränserna.

Richard Johnson, vicedekan, ansvarsområde fortlöpande miljöanalys

Relaterade sidor: