Dekanbrev

Senast ändrad: 20 december 2022
Petra Fransson

Festlig oktober och kvalitet i forskarutbildningen

Det är oktober och mitt i höstterminen. För mig känns den varma sommaren långt borta när dagarna fylls, både med nya arbetsuppgifter som vicedekan, och med forskning. Oktober blev även månaden då doktorspromotionen återupptogs efter pandemin.

Doktorspromotionen är ett härligt tillfälle att fira 120 av våra nya SLU-doktorer som trots pandemins begränsningar har blivit klara med sina avhandlingar. På slottet vimlade många kända ansikten omkring, personer som jag har haft kontakt med genom åren på olika sätt. Kontakt som studierektor på fakulteten, från råd och nämnder, introduktionsdagar eller för att de har vänt sig till oss för hjälp. Kontakt genom forskningssamarbeten och journal clubs, och genom forskarskolorna och undervisning. Våra doktorander bidrar med mycket spännande forskning, hur skulle forskargrupperna egentligen fungera utan dem? Svaret är uppenbart, och en fin kväll som den på slottet är jag glad över att kunna fira tillsammans med doktorerna och stolt över att vara delaktig i forskarutbildningen.  

För att våra doktorander ska kunna genomföra utbildningen på bästa sätt, och för att vi ska kunna förbättras jobbar vi med kvalitet. Kvalitetsarbetet genomsyrar alla nivåer av vår verksamhet nu när institutionerna påbörjar det systematiska arbetet även inom forskning och fortlöpande miljöanalys. På forskarutbildningssidan har vi arbetat flera år med ett av UKÄ godkänt kvalitetssäkringssystem, och vi känner oss varma i kläderna. Snart kommer vi att ha en kvalitetsdialog för att stämma av hur arbetet ligger till, och sedan börjar nästa omgång med kvalitetsarbete igen i januari ute på institutionerna. Då hoppas jag att både doktorander och handledare tar tillfället att förbättra forskarutbildningen. Men först ska vi njuta av det som hösten bjuder på. Har ni sett de vackra etsningarna som blir på betongen runt torget så här års när lönnlöven faller? Om inte så ta en lunchpromenad oavsett om vädret är soligt eller inte.  

Petra Fransson, vicedekan med ansvar för forskarutbildning

Relaterade sidor: