Dekanbrev

Senast ändrad: 27 september 2018

Sommarlust och satsningar

Sommar – en nästan mytisk period av lust och fägring och ledighet men också försöka ta itu med allt som försummats under vårterminen och ansökningstider. Sommarpyssel finns även i form av Formas nya utlysningar med deadline augusti/september [!].

Inom mitt ansvarsområde forskarutbildning kan man glädjas åt sju forskarskolor som är en del av NJ-fakulteten och styrelsens strategiska satsningar under perioden 2017-2021. Jag vill passa på att tacka alla delaktiga i forskarskolorna verksamhet för deras insatser att stärka forskarutbildningen. Samtidigt vill jag uppmuntra alla att komma med inspel till aktiviteter som kan bedrivas inom forskarskolor eller som enskilda kurser.

UKÄ har börjat granska forskarutbildningsämnen vid Sveriges universitet. Nyss blev nationalekonomi utvärderat och under 2019 blir det kemi. Successivt planeras alla ämnen bli utvärderade och parallellt för vi en intern kvalitetssäkringsdialog som kommer att involvera många medarbetare. Vi ser nu starten på ett nytt program för industridoktorander inom livsmedelsområdet, LivsID. SLU har fått ansvar för detta program inom den nationella livsmedelsstrategin. Doktoranderna kommer huvudsakligen att vara verksamma vid olika företag men med tillgång till expertis vid SLU rörande t.ex. mjölkvalitet, probiotika och ost. Fördjupade samarbeten med olika aktörer inom livsmedelssektorn gynnar sektorsrollen samtidigt som spetskompetensen fördjupas och kommuniceras. Den satsning som gjordes på rekrytering av doktorander med användning av kapital gav ett gott utslag som gynnar framtida kompetensförsörjning.

Rektor har initierat en satsning på bioinformatik vid SLU i form av SLUBi (SLU bioinformatics infrastructure). Denna enhet ska ge support till forskningsprojekt i stort behov av att utveckla bioinformatik för att bearbeta komplexa dataset som ökar inom många discipliner. NJ-fakulteten medfinansierar satsningen och har just rekryterat en bioinformatiker och mer information hur stöd kan utgå kommer efter sommaren.

Rektor fortsätter också satsningen på infrastruktur och en ny utlysning har just annonserats med sista ansökningsdag 17:e September. NJ-fakulteten har varit relativt lyckosam tidigare vilket avspeglar hög kvalitet i projekten. Dags att slå fler kloka huvuden ihop och skriva ansökningar.

I år började sommaren redan i början av maj i Uppsala. Det blev en bra start för växtodlingen men mer nederbörd behövs. För egen del är det dags att se hur försök i kontrollerad miljö fungerar i ”verkligheten” utomhus där rotkoloniserande jordbakterier testas för ökad tillväxt och stresstolerans hos växter. Förra årets tog kålbladlöss kål på fältförsöket med raps så det återstår att se hur denna sommar gestaltar sig. Fotvandring i bergsmiljö och kajaktur i skärgården väntar för min del plus sommarpyssel.

Hoppas ni alla får en skön sommar med avkoppling och nya erfarenheter och insikter.

Johan Meijer, vicedekan,
ansvarsområde forskarutbildning

Relaterade sidor: