SLU-nyhet

Sök medel för stöd till forskningsinfrastruktur

Publicerad: 13 juni 2018

För fjärde året i rad genomförs nu en strategisk satsning på en intern utlysning för stöd till forskningsinfrastruktur. Sista dag för inlämning av ansökan är 17 september.

Stödet gäller "sådan infrastruktur som ger nya förutsättningar för forskning i världsklass". Det kan gälla allt från en anläggning, ett speciallaboratorium, en databas till instrument eller liknande. Ett absolut villkor är att infrastrukturen är tillgänglig för användare utanför den egna institutionen.

Stödet kan sökas dels för nyanskaffning eller uppbyggnad av ny infrastruktur, dels för uppgradering och komplettering av befintlig infrastruktur, men även specifikt för att utveckla tillgänglighet och användarstöd.

Förra årets utlysning resulterade i att sex forskningsinfrastrukturer blev beviljade totalt ca 30 miljoner kr, för perioden 2018-2022. Rektorsbeslutet om detta stöd finns att läsa här.

Tillgängligt belopp för 2018 års utlysning är totalt 25 miljoner kr, för perioden 2019–2023. Planen är att utlysningen ska göras årligen.

Sista dag för inlämning av ansökan 2018 är 17 september.

Läs hela 2018 års utlysning av forskningsinfrastrukturstöd här.