Medarbetarwebben

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 43 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen

Formas planerar en kommande utlysning för stora projekt som ska bedriva forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. I denna utlysning vill Formas uppmuntra forskare

Sök bidrag från SLU Future Food för projekt och aktiviteter kring ett hållbart livsmedelssystem

SLU Future Food erbjuder bidrag för projekt och aktiviteter som stärker kunskapsproduktion för hållbara livsmedelssystem. Den 2: a september öppnar årets andra allmänna ansökningsperiod. Du kan

Sök bidrag från SLU Future Food för projekt och aktiviteter kring ett hållbart livsmedelssystem

SLU Future Food erbjuder bidrag för projekt och aktiviteter som stärker kunskapsproduktion för hållbara livsmedelssystem. Den 2: a september öppnar årets andra allmänna ansökningsperiod. Du kan

CBC utlysning

CBC avsätter totalt 600 000 kr för att stödja tre till fem forskningsprojekt inom biologisk bekämpning vid SLU. Sista ansökningsdag är 16 september. Projekten kan antingen utgöra vetenskapliga

CBC utlysning

CBC avsätter totalt 600 000 kr för att stödja tre till fem forskningsprojekt inom biologisk bekämpning vid SLU. Sista ansökningsdag är 16 september. Projekten kan antingen utgöra vetenskapliga

Åtta forskare deltar i framtidslabb på SLU

Åtta forskare får under 2020 möjlighet att arbeta på deltid med framtidsperspektiv i sin forskning. Forskarna kommer att delta i en 'crash course' i framtidsstudier och därefter utforma och genomföra

Åtta forskare deltar i framtidslabb på SLU

Åtta forskare får under 2020 möjlighet att arbeta på deltid med framtidsperspektiv i sin forskning. Forskarna kommer att delta i en 'crash course' i framtidsstudier och därefter utforma och genomföra

10 projekt beviljades stödmedel i SLU Urban Futures öppna och pedagogiska utlysning

Plattformen SLU Urban Futures var glada att se så många bra och relevanta ansökningar av våra stödmedel denna sommar, både generella och pedagogiska utvecklingsmedel, från många olika hörn av SLU.

10 projekt beviljades stödmedel i SLU Urban Futures öppna och pedagogiska utlysning

Plattformen SLU Urban Futures var glada att se så många bra och relevanta ansökningar av våra stödmedel denna sommar, både generella och pedagogiska utvecklingsmedel, från många olika hörn av SLU.

Digital transformation av livsmedelssystemet

Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel kommer Formas att utlysa upp till 60 miljoner kronor under tre år för projekt som bidrar till den digitala transformationen av

Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen

Formas planerar en kommande utlysning för stora projekt som ska bedriva forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. I denna utlysning vill Formas uppmuntra forskare

Digital transformation av livsmedelssystemet

Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel kommer Formas att utlysa upp till 60 miljoner kronor under tre år för projekt som bidrar till den digitala transformationen av

Loading…