Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 36 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

IDA-Inspirationswebbinarium

Inspiration och speed dating för att söka till Interdisciplinary Academy vid SLU futurefood@slu.se Eftersom processen att rekrytera forskare till SLU:s nya Interdisciplinary Academy (IDA) startat,

Sök medel inom växtskydd/växthälsa

SLU Nätverk växtskydd utlyser medel för forskare vid SLU för att delta i konferenser som är relevanta inom området växtskydd/växthälsa under 2022 eller 2023. Utlysningen syftar till att hjälpa

Sök till IDA

Interdisclipinary Academy (IDA) är ett nyinrättat program vid SLU där du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda

Special call for PhD students, postdocs, and technicians in breeding research at SLU

SLU Nätverk växtförädling & avel utlyser medel för doktorander, postdoktorer och tekniker vid SLU för att delta i konferenser under 2022 eller 2023 eller driva alternativa yrkesutvecklingsmöjligheter

Sök bidragsmedel från SLU Future Food

SLU Future Food utlyser bidragsmedel till forskare vid SLU. Vi har tre aktuella utlysningar: Såddmedel för projekt inom Food & Cities. Sista ansökningsdag 29 april . Syftet med denna såddutlysning är

Food & Cities Seed Funding Call

Food & Cities är ett ett samarbete mellan SLU Future Food och SLU Urban Futures för att gemensamt utveckla forskningsfrågor i kopplingen mellan framtidens hållbara livsmedelssystem och hållbara

Utlysning SLU Skogsskadecentrum

Välkommen att söka pengar för kortare forskningsprojekt,miljöövervakning, förstudier eller utvecklingsprojekt med koppling till skogsskador, eller för stöd till doktorandkurser eller forskarutbyten

Stipendier S

Nu är två stipendier för medarbetare vid fakulteten för skogsvetenskap öppna att söka. Du som är verksam vid fakulteten för skogsvetenskap kan söka stipendium från Anna-Britta och Vadim Söderströms

Breeding call

SLU Nätverk växtförädling & avel utlyser medel för doktorander, postdoktorer och tekniker vid SLU för att delta i konferenser under 2022 eller 2023 eller driva alternativa yrkesutvecklingsmöjligheter

Utlysning forskaskola SLU Skogsskadecentrum

Nu finns det möjlighet att söka pengar för doktorandprojekt från SLU Skogsskadecentrum. Deadline är 8 april. Mer information hittar du på den engelska sidan .

Sista ansokningsdag saddmedel for tvarvetenskaplig forskning

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Vad kan du söka till? Korta projekt/pilotstudier som kan

Loading…