Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 42 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

NOVA-utlysning

NOVA, The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network, arbetar för att stärka nordisk nätverken mellan nordiska lärosäten med fokus på livsvetenskap och de gröna näringarna. Ett

Best P 2023

Välkommen att söka Best Practice-medel för att utveckla kvaliteten både vad gäller ämnesinnehåll och pedagogik i undervisningen på grund- och avancerad nivå! SLU ska bedriva utbildning som vilar på

Utvecklingsmedel

SLU:s miljöanalysprogram utlyser medel till projekt under år 2023. Sista ansökningsdag är den 26 oktober 2022. Elva av tolv miljöanalysprogram utlyser medel. Programmet för övergödning ingår inte.

Ansök om medel från SIANI-SLU Global

Syftet med utlysningen är att stödja SLU forskare och annan personal att engagera sig i SLU Globals samarbete med SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och att kommunicera

Jan Petterssons donation - resestipendium för doktorander

En stipendifond har inrättats till minne av professor emeritus Jan Pettersson som gick bort i augusti 2017. Resestipendiet kan sökas av doktorander på SLU som studerar insekter inom sina projekt.

Särskild utlysning för personal vid SLU som arbetar med växt- eller djurförädling på andra platser än Alnarp.

SLU Breeding Network och SLU Global utlyser en särskild ansökningsomgång för personal vid SLU på andra platser än Alnarp och som arbetar med växt- eller djurförädling vid SLU. Syftet med utlysningen

Sök bidrag från SLU Future Food

SLU Future Food utlyser såddmedel för att skriva ansökan till Formas utlysning "Hållbar livsmedelsförsörjning i osäkra tider". Bidragets storlek: Två ansökningar med en SLU-forskare som huvudsökande

Sök till IDA

Interdisclipinary Academy (IDA) är ett nyinrättat program vid SLU där du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning teresia.borgman@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling

IDA-Inspirationswebbinarium

Inspiration för att söka till Interdisciplinary Academy vid SLU futurefood@slu.se Eftersom processen att rekrytera forskare till SLU:s nya Interdisciplinary Academy (IDA) startat, kommer Marie

Sök medel inom växtskydd/växthälsa

SLU Nätverk växtskydd utlyser medel för forskare vid SLU för att delta i konferenser som är relevanta inom området växtskydd/växthälsa under 2022 eller 2023. Utlysningen syftar till att hjälpa

Special call for PhD students, postdocs, and technicians in breeding research at SLU

SLU Nätverk växtförädling & avel utlyser medel för doktorander, postdoktorer och tekniker vid SLU för att delta i konferenser under 2022 eller 2023 eller driva alternativa yrkesutvecklingsmöjligheter

Loading…