Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 50 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

Sök projektmedel från SLU Partnerskap Alnarp

Hög tid att göra klart din projektansökan. Sista dag inlämningsdag för höstens ansökningstillfälle är den 15 oktober. SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU Alnarp, näringsliv

Ny utlysning av såddfinansiering inom området Food-Energy-Water

SLU Urban Futures hubb i Ultuna utlyser såddfinansiering till medarbetare vid SLU för att initiera och utveckla forskning kopplad till nexusområdet Livsmedel-Energi-Vatten och hållbar stadsutveckling

Forskarläger på Philipsonska gården

Forskarläger på Philipssonska gården Researcher residency – transdisciplinary discussions at Ekenäs futureonehealth@slu.se SLU's fyra framtidsplattformar bjuder in seniora såväl som juniora

Resebidrag doktorander höst 2023

För att främja internationalisering under forskarutbildningen på SLU och de två första åren efteråt, finns medel att söka för internationella aktiviteter. Doktorander kan söka resebidrag för kortare

Utlysning miljöanalysmedel 2024

SLU:s miljöanalysprogram utlyser medel till projekt som genomförs under 2024. Sista ansökningsdag är den 29 september 2023. Elva av tolv miljöanalysprogram utlyser medel. Program Övergödning ingår ej

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel under 2023 för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framförallt forskningssamarbeten som främjar

Utlysning konferensbidrag SLU Nätverk växtskydd

SLU Nätverk växtskydd har nu öppnat en ny utlysning. Du hittar mer information om utlysningen på den engelska sidan. Call to attend conferences in plant protection

Framtidsplattformarnas forskarläger återvänder i september

I september 2022 arrangerades ett forskarläger för första gången av SLU:s fyra framtidsplattformar. Återkopplingen från den var så positiv att man har beslutat om att arrangera ett nytt i år. Årets

Utlysning SLU Skogsskadecentrum 2023

SLU Skogsskadecentrum har nu öppnat en ny utlysning för finansiering av forskningsprojekt. Du hittar mer information om utlysningen på den engelska sidan. Ny utlysning för forskningsprojekt (in

Nu kan du söka bidrag för nätverkande aktiviteter

Svenska artprojektets årliga utlysning av bidrag för nätverkande aktiviteter inom taxonomi och systematik har öppnat. Varje år erbjuder SLU Artdatabanken bidrag för nätverkande aktiviteter inom ramen

Nu kan du söka bidrag för taxonomisk forskning

Årets utlysning av forskningsbidrag från Svenska artprojektet har nu öppnat. Du som ägnar dig åt taxonomisk forskning kan söka upp till 3,5 miljoner kronor för ett enskilt projekt. Inom ramen för

Sista ansökningsdag för att söka såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Sista ansökningsdag för att söka såddmedel för tvärvetenskaplig forskning viktor.karlsson@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga

Loading…