Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 52 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

Planerad utlysning av miljöanalysmedel

SLU öppnar en utlysning för medel till utvecklingsprojekt inom samtliga miljöanalysprogram under 2025. Sista ansökningsdag är den 15 september 2024. Utlysningen villkoras av att SLU:s styrelse

Forskarskolan i Future Silviculture utlyser medel för doktorandprojekt

Den nystartade forskarskolan i Future Silviculture har nu öppnat sin första utlysning av doktorandprojekt med fokus på framtidens uthålliga brukande av skog. Ansök senast den 20 augusti.

SLU FF utlysn tvärvetensk nätverk

SLU Future Food utlyser medel till tvärvetenskapliga nätverk under 2024. Sista ansökningsdag är 3 maj 2024. Stödet är till för att etablera och utveckla tvärgående forskarnätverk vid SLU inom området

Utlysning konferensbidrag växtförädling och avel

SLU Nätverk växtförädling & avel har öppnat en särskild utlysning för att stödja SLU-forskare, tekniker och studenter att delta i konferenser relaterade till djur- eller växtförädling under 2024 /

Food & Cities utlyser såddpengar

Nu utlyser Food & Cities såddpengar för forskare vid SLU. Syftet med utlysningen är att stödja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten som undersöker de systemiska relationerna mellan livsmedelssystem

Utlysning av bidrag för taxonomisk forskning

Årets utlysning av forskningsbidrag från Svenska artprojektet har nu öppnat. Fram till 28 maj kan du som ägnar dig åt taxonomisk forskning söka upp till 3 500 000 kronor för ett enskilt projekt. Inom

Inspel på betänkandet om livsmedelsberedskap

SLU Future Food erbjuder medel till forskare vid SLU för att skriva inspel till SLU:s remissvar på betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid. Regeringskansliet publicerade i februari 2024

IDA 2024-2025

Interdisciplinary Academy (IDA) innebär en möjlighet för dig som forskare vid SLU att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning. Nu

Utlysning: Forskarläger på Philipssonska gården

SLU's fyra Framtidsplattformar bjuder för tredje gången in seniora såväl som juniora SLU-forskare till Philipssonska gården utanför Strängnäs, för två dagars diskussioner kring tvärvetenskaplig

SLU Future One Healths oppna utlysningar 2024

SLU Future One Health ger finaniellt stöd för att stimulera och stärka SLU:s tvärvetenskapliga expertis inom området One Health. Dessa två utlysningar är öppna för alla forskare vid SLU och stänger

Forskningsmedel landsbygder

Regeringen har sedan 2019 gett SLU i uppdrag att stärka forskningen kring landsbygderna genom förbättrad samordning och samverkan mellan aktörer som bedriver forskning om landsbygder och regional

Utlysning av bidrag för nätverkande aktiviteter

Nu kan du söka bidrag från Svenska artprojektet för att genomföra nätverkande aktiviteter inom taxonomi och systematik. Varje år erbjuder SLU Artdatabanken bidrag för nätverkande aktiviteter inom

Loading…