Medarbetarwebben

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 89 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Utlysningar

För att bidra till nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt och stimulera till nya samarbeten mellan forskargrupper utlyser SLU Future One Health medel för aktiviteter som stödjer forskningssamarbeten

Utlysningar

I syfte att stimulera tvärvetenskapligt samarbete och ytterligare stärka forskningen inom akvakultur vid SLU, ger vi bidrag till nya, innovativa projekt och aktiviteter. Välkommen med en ansökan på

Ny öppen utlysning från SLU Aquaculture

I syfte att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten och ytterligare stärka akvakulturforskningen vid SLU annonserar vi en ny utlysning. Ansökningar beviljas med högst 200 000 SEK. Sista ansökningsdag

Ny öppen utlysning från SLU Aquaculture

I syfte att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten och ytterligare stärka akvakulturforskningen vid SLU annonserar vi en ny utlysning. Ansökningar beviljas med högst 200 000 SEK. Sista ansökningsdag

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel under 2021 för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framför allt forskningssamarbeten som främjar

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel under 2021 för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framför allt forskningssamarbeten som främjar

Innovationspris

De gröna näringarna står inför en stor hållbarhetsutmaning. Mer mat måste nå fler konsumenter samtidigt som samhället behöver bli mer klimatpositivt. Det behövs nytänkande och innovationer inom inte

Innovationspris

De gröna näringarna står inför en stor hållbarhetsutmaning. Mer mat måste nå fler konsumenter samtidigt som samhället behöver bli mer klimatpositivt. Det behövs nytänkande och innovationer inom inte

Utlysning av medel för forskning våren 2021

Regional jordbruksforskning för norra Sverige (RJN) ger ekonomiskt bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt som kan stärka det norrländska jordbrukets utveckling inom växtodling,

Utlysning av medel för forskning våren 2021

Regional jordbruksforskning för norra Sverige (RJN) ger ekonomiskt bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt som kan stärka det norrländska jordbrukets utveckling inom växtodling,

Loading…