Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 48 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

Resebidrag för internationalisering av forskarutbildningen

Om du som doktorand vill resa utomlands inom ramen för din utbildning finns nu åter möjligheten att ansöka om resebidrag för internationalisering av forskarutbildningen. Det finns även en möjliget

Food & Cities Seed Funding Call

Nu utlyser Food & Cities såddpengar för forskare vid SLU. Syftet med utlysningen är att stödja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten som undersöker de systemiska relationerna mellan livsmedelssystem

Sök bidragsmedel från SLU Future Food

SLU Future Food utlyser bidragsmedel till forskare vid SLU. Vi har två aktuella utlysningar: Såddmedel för projekt inom Food & Cities. Sista ansökningsdag 14 april 2023. Såddmedel för att skriva

Förlängd utlysning för doktorandprojekt vid SLU Skogsskadecentrum

SLU Skogsskadecentrum har förlängt utlysningen för de doktorandprojekt som delfinansieras av externa partners. Sista ansökningsdag för denna utlysning är 20 juni 2023. Du hittar mer information om

Ansökan om såddmedel har öppnat

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Upp till fem projekt kommer att beviljas medel, sista

Sista ansökningsdag för att söka såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Sista ansökningsdag för att söka såddmedel för tvärvetenskaplig forskning viktor.karlsson@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel under 2023 för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framförallt forskningssamarbeten som främjar

Ansök om medel från SIANI-SLU Global

Syftet med utlysningen är att stödja SLU forskare och annan personal att engagera sig i SLU Globals samarbete med SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och att kommunicera

Utlysning för internationalisering inom djur- och växtförädling

SLU Nätverk växtförädling & avel lanserar en utlysning för internationalisering för forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom djur- och växtförädling. Utlysningen syftar till att stödja

Utlysning doktorandprojekt SSC

SLU:s Skogsskadecentrum har nu öppnat en andra ansökningsomgång för att möjliggöra för en ny grupp doktorander att börja under första halvåret 2023. Med denna andra utlysning vill forskarskolan av

Utlysning forskaskola SLU Skogsskadecentrum

Nu finns det möjlighet att söka pengar för doktorandprojekt från SLU Skogsskadecentrum. Deadline är 8 april. Mer information hittar du på den engelska sidan .

NOVA-utlysning

NOVA, The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network, arbetar för att stärka nordisk nätverken mellan nordiska lärosäten med fokus på livsvetenskap och de gröna näringarna. Ett

Loading…