Medarbetarwebben

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 70 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:
SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö utlyser utvecklingsmedel

SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö utlyser utvecklingsmedel

SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö, som samordnas av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), utlyser medel till projekt 2021. Projekten ska ha

SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö utlyser utvecklingsmedel

SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö utlyser utvecklingsmedel

SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö, som samordnas av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), utlyser medel till projekt 2021. Projekten ska ha

Stöd för tvärvetenskapliga ansökningar inom livsmedel, foder och skogsprodukter

SLU Future Food och Grants Office erbjuder till mitten av mars 2021 stöd till SLU:s forskare för ansökningar till utlysningen Bioteknik och växtförädling – mat, foder och skogsprodukter från

Utlysningar

För att bidra till nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt och stimulera till nya samarbeten mellan forskargrupper utlyser SLU Framtidens djur, natur och hälsa medel för aktiviteter som stödjer

SLU Future Food utlyser medel för analyser av EU:s jordtillbord-strategi

SLU Future Food utlyser 50 000 kr vardera till max fyra seniora forskare eller fyra grupper med en senior forskare som huvudrapportör (totalt 200 000kr) för att skriva analyser av EU:s

SLU Future Food utlyser medel för analyser av EU:s jordtillbord-strategi

SLU Future Food utlyser 50 000 kr vardera till max fyra seniora forskare eller fyra grupper med en senior forskare som huvudrapportör (totalt 200 000kr) för att skriva analyser av EU:s

Beviljade miljöanalysmedel vid skogsfakulteten

Beviljade miljöanalysmedel vid skogsfakulteten

Projektmedel medel inom miljöanalysprogrammen skog och klimat har fördelats av dekanen enligt förslag till beslut i Foman-S till följande projekt som sökt medel i utlysningen 2020. Program Klimat

Utlysning-SLU FDNH

Om du är intresserad av tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus finns det möjlighet att söka medel från SLU Framtidens djur, natur och hälsa för att göra en litteratursammanställning inom något

Utlysning-SLU FDNH

Om du är intresserad av tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus finns det möjlighet att söka medel från SLU Framtidens djur, natur och hälsa för att göra en litteratursammanställning inom något

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framförallt forskningssamarbeten som främjar ett ökat och

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framförallt forskningssamarbeten som främjar ett ökat och

Medel att söka för samarbete inom landsbygds- och regionalforskning

Medel att söka för samarbete inom landsbygds- och regionalforskning

Forskare inom landsbygds- eller regionalforskning kan nu söka för att stärka samarbetet med varandra. Syftet med utlysningen är att stödja nätverkande inom landsbygds- och regionalforskning och öka

Loading…