Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 60 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

SLU:s miljöanalysprogram utlyser utvecklingsmedel under 2022

SLU:s miljöanalysprogram utlyser medel till projekt under år 2022. Sista ansökningsdag är den 21 januari 2022. Elva av tolv miljöanalysprogram utlyser medel. Föreslagen inriktning för projekten i

Sök medel inom växtskydd och växthälsa

SLU Nätverk växtskydd utlyser medel för doktorander, postdoktorer och tekniker vid SLU för att delta i onlinekonferenser eller driva alternativa yrkesutvecklingsmöjligheter som är relevanta för deras

Breeding call

SLU Nätverk växtförädling & avel utlyser medel för doktorander, postdoktorer och tekniker vid SLU för att delta i onlinekonferenser eller driva alternativa yrkesutvecklingsmöjligheter som är

Medel för landsbygdsforskning

Forskare inom landsbygds- eller regionalforskning kan nu söka medel för att stärka samarbetet och nätverkande inom fältet. Denna gång erbjuds även möjlighet att söka stöd för samverkan med det

Sista ansokningsdag saddmedel for tvarvetenskaplig forskning

Sista ansökningsdag: Såddmedel för tvärvetenskaplig forskning teresia.borgman@slu.se Sista ansökningsdatum för att söka såddmedel inom tvärvetenskaplig skogsforskning. Sök såddmedel för

Stipendier S

Nu öppnar två stipendier för medarbetare att söka. Du som är verksam vid fakulteten för skogsvetenskap kan söka stipendium från Anna-Britta och Vadim Söderströms resestipendium. Det utdelningsbara

Sök sådd-medel för tvärvetenskaplig forskning

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Vad kan du söka till? Korta projekt/pilotstudier som kan

CBC utlysning

Nu utlyser SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC) medel för forskningsprojekt, workshops och andra initiativ inom biologisk bekämpning. Projektförslagens budget bör ligga mellan 25 000–200 000

Nu kan du söka medel från SLU Future Food

SLU Future Food erbjuder möjlighet för forskare vid SLU att söka medel för tre olika ändamål som berör samhällsberedskap, proteinskifte och olika strategiers relation till hållbara livsmedelssystem.

Utlysning-SLU FDNH

Om du är intresserad av tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus finns det möjlighet att söka medel från SLU Framtidens djur, natur och hälsa för att göra en litteratursammanställning inom något

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Ny öppen utlysning från SLU Aquaculture

I syfte att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten och ytterligare stärka akvakulturforskningen vid SLU annonserar vi en ny utlysning. Ansökningar beviljas med högst 200 000 SEK. Sista ansökningsdag

Loading…