Kära vänner och kollegor vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 08 februari 2024
SLU:s julkort

Ett händelserikt 2023 går mot sitt slut och vi ser fram emot lugna och trevliga helgfiranden och sedan mot ett gott nytt år 2024. Med ganska blandade känslor hos de flesta tror jag – det händer lite för mycket som inte alls är positivt – men ändå ser vi fram emot det nya året.

Och det händer en hel del nu och under 2024 … Lokalt här på Ultuna har det arbetats fram en ny campusplan. Tack alla ni som här arbetat med detta för era insatser. Campus kommer genom markbyten och annat att genomgå en förtätning, som ser positiv och trevlig ut. Kommunen planerar för en spårväg längs Ulls väg och Ultunaallén, och kommunstyrelsens ordförande och statsbyggnadsansvariga på Uppsala kommun planerar för att besöka SLU för att bilda sig en bättre uppfattning om konsekvenserna av byggnationen. Det kommer att märkas att det byggs spårväg …

Organisatoriskt så kommer fakulteten att få en ny ledning (med en ny dekan) under 2024 med tillträde av dem och den nya fakultetsnämnden 1 januari 2025. Vi håller nu på att ta in nomineringar till en ny valberedning som ska arbeta med frågan under våren. Valberedningens roll är jätteviktig och jag vill uppmana er forskare och lärare att nominera!

En utredning om framtida forskningsfinansiering har lagts fram. Den omfattar relativt genomgripande förändringar för den typ av tillämpningsnära verksamhet som vi bedriver. Det är viktigt att vi får in våra perspektiv tydligt i vårt remissvar. Sedan ska man vara medveten om att regeringskansliet läser vårt svar som ett av kanske 100 svar från olika håll. Men vi måste naturligtvis ändå lyfta de delar vi värnar om.

Vi har tyvärr åkt på utmaningar vad gäller antal sökande till många (inte alla) av våra utbildningar. Vi ser med ganska stort allvar på detta – det är inte bra alls – och prorektor Pär Forslund har beställt fram en utredning om möjliga orsaker till nedgången i antal sökanden.

Vår miljöanalys drabbas tyvärr av vissa nedskärningar i anslag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Effekten blir dock inte så stor som vi ett tag befarade men vissa verksamheter drabbas, vilket är tråkigt.

Forskningen går dock som tåget, vad gäller externa bidrag på i stort sett alla nivåer. Det känns som att jag har skrivit det ganska många gånger de senaste åren men vår fakultet är verkligen urstark i konkurrensen om externa bidrag. Och det finns absolut ingen anledning att anta att det inte kommer att fortsätta så under 2024.

Men nu ser vi fram emot helger och ledighet! Prodekan Sara och jag vill tacka er medarbetare för det arbete och de framsteg som har gjorts under året. Och vi hoppas och tror att ni känner stolthet över detta och tillförsikt inför nästa år. Vi är en fantastisk fakultet i alla bemärkelser och vi är verkligen stolta över er. Vi önskar er alla en fin ledighet och ett gott nytt år!

Med vänliga hälsningar

Torleif

Relaterade sidor:


Kontaktinformation