Dekanbrev

Senast ändrad: 27 maj 2020
Porträtt Hanna Bergeå

Meritering och det berömda klicket

Vänder vi kappan efter vinden?

Alldeles nyligen berättade en kollega att den undersökande journalist hon kontaktat för att sondera ett samarbete med gav en rätt desillusionerad nulägesbeskrivning: ”Det enda vi journalister bryr oss om numera är att pricka in de rätta orden, dem som får folk att klicka på länken och över huvud taget överväga att läsa.” I våra öron kan det låta cyniskt, men handen på hjärtat: hur mycket bättre och ädlare är vi akademiker, egentligen?

Översatt till vår spelplan: Orkar vi stå emot att ”sälja oss” till att bara satsa på ämnen som är rätt i tiden eller maximera antalet publikationer? Klarar vi av att vara lyhörda för vilka frågor som är angelägna att undersöka utan att vända kappan efter vinden eller gå i någon annans ledband? Hur värnar vi legitimiteten att bidra med kunskap och perspektiv som påverkar samhället – ibland i en obekväm riktning – som ger resultat och som bidrar till hållbar samhällsutveckling?

Om det är krävande att hitta rättvisande sätt att värdera och jämföra god forskning så är det än mer utmanande och delvis obruten mark att bedöma skicklighet i samverkan. Men viktiga steg har tagits under de senaste månaderna då arbetet med att ta fram en mall för meritportfölj för samverkan har fortsatt och diskuterats bland annat i SLU:s olika lärarförslagsnämnder.

Diskussionerna landar tack och lov i att vi efterlyser något mer än stor klickbarhet, och mer än att det ska ”säga klick” mellan två parter. Men att formulera essensen av samverkansskicklighet i form av meriter låter sig inte enkelt göras. Å andra sidan är detta inte skäl till att avstå från att försöka: även om det inte är enkelt vill vi kunna premiera skickliga samverkare.

Baltic Sea Science Center på Skansen

En början till att höja engagemanget för SLU:s frågor ges nu på Baltic Sea Science Center, BSSC. 12 april slår portarna upp för detta kunskapscentrum där SLU är en av parterna. I fokus står Östersjöns utmaningar och mitt bland akvarier, labbsalar och tusentals besökare är förhoppningen att intresset ska väckas och utvecklas för att utforska och påverka, hos skoleleven såväl som hos den SLU-anställda. Det har varit roligt att koordinera förarbetet från SLU:s sida, men det är faktiskt först nu BSSC öppnar och vi får forma det till den arena vi önskar. Den som klipper invigningsbandet 11 april är kronprinsessan Victoria (som för övrigt är resultatet av historiens kanske mest omtalade klick …). 

Avslutar nu mitt uppdrag

Fakultetsnämnden har nu bemannat nämnder och kommittéer inför kommande treårsperiod. Tack till alla er som bidrar med er tid och klokskap här! I årets första nummer av Universitetsläraren uttrycktes hur vi behöver värna det utredaren för styr- och resursutredningen kallar de akademiska kärnvärdena akademisk frihet och kollegialt ansvarstagande. Våra nämnder och kommittéer är organ för detta, och därför är det så viktigt att det finns drivande personer som tar sig tid att delta aktivt. Detta blir en garant för att verksamheten håller den kvalitet vi så starkt månar om.

När mars månad avslutas träder jag tillbaka från mitt uppdrag som vicedekan för samverkan och återgår på heltid som forskare i miljökommunikation, men samverkan kommer fortsatt att vara en hjärtefråga för mig. Med detta vill jag tacka för spännande möten och alla förtroenden jag fått i rollen som vicedekan – vi ses framöver på andra sätt! Tack för uppmärksamheten!

Hanna Bergeå
Hanna.bergea@slu.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation