Dekanbrev

Senast ändrad: 09 juli 2024
Dekan Torleif Härd, foto.

Dekanens sommarbrev: Kära kollegor på NJ-fakulteten!

Sommaren är här. Visst är det härligt!? Det har varit en märklig vår på distans. Mycket har ändrats och mycket kommer inte att bli sig likt igen när samhället förhoppningsvis snart öppnar upp helt igen.

Men, vi är inte där än. Vetenskap är visserligen kul, men kunskap kan också väcka oro. Den ”flockimmunitet” som krävs för att ett virus ska sluta sprida sig och istället försvinna är enkel att räkna ut. Den är minst 1 - 1/R0, där R0 är virusets smittsamhet (hur många personer en smittad person i sin tur smittar, i genomsnitt). Det virus som cirkulerade för ett år sedan hade ett R0-värde på 2,5, vilket betydde att en immunitet i samhället på 60 % hade räckt för att bli av med det. Den delta-variant som nu har börjat cirkulera är betydligt smittsammare och har ett R0 på väl över 5, verkar det som, vilket tyvärr kräver en flockimmunitet på över 80%. För att bli av med denna variant så är det alltså extra viktigt att alla som kan verkligen går och vaccinerar sig!

Det har hänt mycket på fakulteten under våren. Några axplock här. Vi utlyser en rad professurer, varav en i statsvetenskap – den första i sitt slag på SLU. Den har fått inriktningen ”biologisk mångfald” och kommer att innebära stöd för den nya pol kand-utbildningen i hållbar utveckling. Fakultetsledningen arbetar med att implementera SLU:s och fakultetens strategier och kommer att återkoppla förslagen till er under hösten. Vi har fått ett förslag på handlingsplan för det systematiska jämställdhets- och lika villkors-arbetet (tack Marina, Malin m fl!). Flora- och faunavårds-konferensen genomfördes digitalt med ett mycket stort antal deltagare, inklusive miljöministern.

Och prodekan Pär Forslund har utsetts till SLU:s näste prorektor. Vi är glada och stolta över dig, Pär! Men det innebär att du tyvärr behöver ersättas. Jag är övertygad om att valberedningen ledd av Klara Fischer kommer att hitta en lämplig kandidat. Själv tänker jag kandidera för ytterligare en period som dekan – det är ett fantastiskt jobb med den här fina fakulteten.

NJ-fakulteten gå för övrigt som tåget vad gäller extern finansiering av vår forskning. Summan av kontraktsfordringar och oförbrukade bidrag, som motsvarar den externfinansiering vi ännu inte har omsatt, har ökat varje år de senaste fem åren – från drygt 800 miljoner kronor 2016 till 1,4 miljarder 2020! (Och den totala omsättningen har ökat – vi lägger inte pengar på hög). Jag vill gratulera till de framgångarna!

Och så några ord till er lärare. SLU har nyligen kommit med nya anvisningar om hur undervisningen i höst ska anpassas till covid-pandemin: https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2021/6/atergang-campusundervisning/. De går ut på en gradvis återgång till campusundervisning, och innebär att ansvar läggs på enskilda institutioner, kursledare, examinatorer och lärare för att utforma undervisningen. Från fakultetsledningen vill vi skicka med hållningen att utgå från de distansplaner ni redan gjort inför hösten, men att försöka identifiera vissa moment som kan förläggas till campus.

Vi tror att det räcker mycket väl. Planeringen behöver inte göras om helt och hållet, de befintliga planerna finns på plats om restriktionerna återigen skärps, och ni kan känna att ni har kontroll på läget. Ett ytterligare tips är att prata med studenterna på kurserna om vad ni har kunnat och inte kunnat göra för campusundervisning. Studenterna kommer säkert att ha förståelse för situationen då.

Med dessa ord vill Pär och jag önska er alla en vacker och vilsam sommar tillsammans med nära och kära. Det har ni verkligen gjort er förtjänta av!

Med vänlig hälsning,

Torleif

Relaterade sidor: