SLU-nyhet

Anvisningar för undervisning och examination hösten 2021

Publicerad: 08 juni 2021

Utbildningsnämndens ordförande har fattat beslut om hur undervisning och examination ska ske vid SLU i höst.

Från höstterminens start får undervisning och examination genomföras på campus. För att detta ska ske på ett smittsäkert sätt kan dock inte alla återvända samtidigt.

SLU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationen och vidtar åtgärder för att minimera smittspridning. Därför kan inte gemensamma undervisningslokaler nyttjas fullt ut.

Beslutet innehåller en prioriteringsordning för dessa lokaler, så länge restriktioner finns kvar. Målsättningen är att alla programstudenter ska ha tillgång till motsvarande ca en dag per vecka med campusförlagd undervisning.

Här kan du läsa utbildningsnämndens beslut i sin helhet: Anvisningar för undervisning och examination höstterminen 2021 med anledning av covid-19-pandemin

Här hittar du anvisningar för lokalbokning: https://internt.slu.se/stod-service/basservice/lokaler/boka-lokaler/.

För sommarterminen ligger tidigare beslutade anvisningar fast. Omtentamina som sker innan höstterminens start kan omfattas av de lättare restriktionerna, se Utbildningsnämndens anvisningar.